Forensic Email Collector

Forensic Email Collector (FEC) to narzędzie przeznaczone do pozyskiwania dowodów e-mail  z lokalnych serwerów poczty oraz chmury.

Producenci

Metaspike

Język interfejsu

Angielski

Rodzaj

Software

Rodzaj danych

Mail

Akcja

Akwizycja

Sposób pracy

Jedno stanowisko

Inne filtry

eDiscovery

zobacz cały opis
Produkt został dodany do wyceny.

opis

Forensic Email Collector (FEC) to narzędzie przeznaczone do pozyskiwania dowodów e-mail  z lokalnych serwerów poczty oraz chmury. Rozwiązanie łączy się z serwerami metodą “tylko do odczytu” i zbiera z nich dane potrzebne do uwierzytelnienia oraz tworzy szczegółowe dzienniki zawierające całą aktywność na potrzeby dokumentacji danej sprawy. 

 

funkcjonalności

Informatycy śledczy często zmagają się z problemami związanymi z przerywaniem dużych akwizycji z powodu ograniczania przepustowości serwera i uwierzytelniania wieloskładnikowego. FEC zaprojektowany został w taki sposób, aby ułatwić im życie. 

Wyszukiwanie

FEC umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie w Gmailu/Google Workspace, Office 365, lokalnym serwerze Exchange, kontach konsumenckich Microsoft (np. Hotmail, Outlook.com itp.) oraz skrzynkach pocztowych IMAP bezpośrednio na serwerze. 

Kontynuowanie i automatyczne wznawianie

FEC zapewnia, że żadna wiadomość nie umknie akwizycji – w przypadku błędów proces jest automatycznie ponawiany, a rozpoczęte projekty można wznowić w późniejszym czasie. 

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

FEC wspiera uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy łączeniu się ze skrzynkami Gmail, Google Workspace, Office 365 i konta Microsoft. Dodatkowo prowadzący sprawy mogą uwierzytelnić własne konta e-mail bez konieczności udostępniania swoich danych do tego niezbędnych.

Delegowanie i personifikacja

FEC umożliwia użycie opcji “delegowania” i podszycia się pod użytkownika w Office 365, serwerach Exchange i na Google Workspace. Dzięki tym opcjom możesz użyć pojedynczego zestawu danych uwierzytelniających, aby zabezpieczyć skrzynki pocztowe.

Google Drive – załączniki i rewizje

FEC umożliwia uzyskanie dostępu do załączników dołączonych do wiadomości jako hiperłącze i ich rewizji podczas akwizycji Gmail oraz Google Workspace. E-maile, ich załączniki oraz załączniki z Google Drive są eksportowane w jednej paczce, co umożliwia pełne zbadanie pozyskanych danych w kontekście.

Nie tylko e-maile

Oprócz e-maili FEC może pozyskiwać Kalendarze Google, a także notatki, kontakty i wydarzenia w kalendarzu z serwerów Exchange.

Pozyskiwanie przy użyciu istniejących sesji logowania

Podczas nakazu przeszukania funkcjonariusze organów ścigania mogą użyć FEC do uwierzytelnienia siebie w skrzynkach pocztowych Gmail/Google Workspace na komputerze podejrzanego, korzystając z istniejącej sesji logowania w przeglądarce internetowej podejrzanego. Dzięki temu mogą szybko przeszukać skrzynkę pocztową i uzyskiwać wyniki na miejscu.

Wiele formatów

FEC pozwala na wyprowadzanie wyników do formatów plików takich jak EML, MSG i PST, umożliwiając tym samym dalszą analizę w innych rozwiązaniach infromatyki śledczej. Oszczędza to czas, który zazwyczaj byłby zużyty na wykonanie konwersji i minimalizowanie potencjalnych problemów z niej wynikających.

 

Szczegółowa dokumentacja

Szczegółowa dokumentacja ma kluczowe znaczenie dla śledztw. FEC dokumentuje proces akwizycji poprzez prowadzenie szczegółowych logów komunikacji z serwerem oraz wszelkich napotkanych problemów.

Hashowanie wyjścia

FEC automatycznie hashuje zebrane elementy za pomocą algorytmu MD5, SHA-1, SHA-256 lub SHA-512. Hashowanie odbywa się z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora.

Metadane serwera

FEC wydobywa metadane serwera, takie jak wewnętrzna data IMAP i atrybuty wiadomości o unikalnym identyfikatorze, identyfikatory wiadomości i wątków Gmaila oraz wartości indeksu wątków. Gwarantuje to wszystkie informacje potrzebne do raportu.

Automatyczne wykrywanie zmiany

FEC umożliwia automatyczne określenie adresu URL usług internetowych Exchange i docelowej wersji serwera przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Elastyczność

FEC pozwala na akwizycję danych z Gmaila / Google Workspace, Office 365, hostowanych i lokalnych serwerów Exchange, a także serwerów kompatybilnych z IMAP4 i POP3, takich jak Yahoo, AOL i iCloud.

Opcje licencjonowania

FEC może być używany z kluczem licencyjnym lub sprzętowym kluczem USB, pozbawionym sterowników i przyjaznym dla hipernadzorców oraz rozwiązań wirtualizacyjnych.

 

potrzebujesz wsparcia?