Nuix LAB

Nuix Lab to rozwiązanie klasy e-Discovery składające się z trzech modułów: Nuix Workstation, Nuix Management Server i Nuix Investigate.

Producenci

Nuix

Język interfejsu

Angielski

Rodzaj

Software

Rodzaj danych

Dokumenty, Komunikatory, Mail, Zdjęcia

Sposób pracy

Praca grupowa

Inne filtry

eDiscovery, Zabezpieczanie danych z chmury

zobacz cały opis
Produkt został dodany do wyceny.

opis

Nuix Lab to rozwiązanie klasy e-Discovery składające się z trzech modułów: Nuix Workstation, Nuix Management Server i Nuix Investigate. Działając razem, moduły zapewniają właściwy przepływ pracy oraz szerokie możliwości analityczne i raportowe.

Nuix Workstation – aplikacja do kompleksowego przetwarzania i analizy danych pochodzących z różnych źródeł: komputerów, dysków, urządzeń mobilnych, chmury, zasobów sieciowych i innych. Workstation doskonale radzi sobie z wszelkimi typami danych nieustrukturyzowanych i półstrukturalnych, oferując szczegółową analizę komunikacji i dokumentów.

Nuix Management Server – użyteczne narzędzie do zarządzania sprawami prowadzonymi przez wielu użytkowników oraz zarządzania licencjami za pomocą pojedynczego klucza (dongla) serwera.

Nuix Investigate – aplikacja internetowa, która pozwala na dostęp do analizowanych spraw. Zaprojektowana w celu wyszukiwania, analizowania i oznaczania (tagowania) danych sprawy przy użyciu przeglądarki internetowej.

funkcjonalności

Funkcjonalności Niux Workstation:

 • Pełna analiza i wizualizacja komunikacji e-mail, telefonicznej, przez komunikatory i aplikacje, np. skype, twitter, snapchat i inne.
 • Automatyczna identyfikacja i korelacja wyrażeń regularnych: nazw firm, kwot pieniędzy, e-mail, imion i nazwisk, numerów PESEL, NIP, adresów, numerów telefonów, numerów kart kredytowych, rachunków bankowych i innych.
 • Wyszukiwanie i automatyczne tagowanie (oznaczanie) istotnych informacji.
 • Możliwość szybkiego wyszukiwania słów kluczowych oraz budowania złożonych zapytań z wyrażeniami logicznymi, np. or, and, not.
 • Wbudowany moduł OCR ze wsparciem języka polskiego i innych, umożliwiający analizę skanów i zdjęć dokumentów.
 • Szybka redukcja dużych ilości danych, m. in. poprzez deduplikację i ukrycie elementów nieistotnych.
 • Porównywanie dokumentów i zaznaczanie różnic w ich treści.
 • Automatyczne wskazywanie dokumentów identycznych i podobnych w całym zgromadzonym materiale.
 • Automatyczne tworzenie list słów i list fraz na podstawie zgromadzonych danych.
 • Przeglądanie właściwości/metadanych plików.
 • Możliwość pisania skryptów w językach ECMAScript, python, ruby.
 • Indeksowanie i przeglądanie Rejestru Systemu Microsoft Windows, logów systemowych oraz list szybkiego dostępu.
 • Przedstawienie wyników w przejrzystej postaci graficznej, w formie sieci powiązań i mapy zdarzeń.
 • Widok wykresów – możliwość wyświetlania danych w różnych formach graficznych, w tym mapach termicznych, tabelach i wykresach.
 • Możliwość generowania raportów, które zawierają tekst, metadane, pliki w postaci natywnej, komentarze oraz tagi związane z dochodzeniem.
 • Klasyfikacja obrazów Deep Learning – ta funkcja umożliwia klasyfikowanie obrazów do różnych kategorii, takich jak broń, narkotyki, samochody, loga firmowe itp. na podstawie obrazów wzorcowych.
 • Obsługa szyfrowanych dysków twardych dzięki funkcji odszyfrowywania BitLockera – rozwiązania wbudowanego w systemach Microsoft. Pozwala to efektywniej deszyfrować i filtrować obrazy dysków.
 • Ekstrakcja logiczna iOS / Android – nowa funkcja ekstrakcji danych umożliwia pozyskiwanie danych bezpośrednio z urządzeń z systemem iOS lub Android i tworzenie ich obrazów logicznych.

 

Funkcjonalności Nuix Management Server:

 • Zarządzanie licencjami i uprawnieniami użytkowników w organizacji.
 • Możliwość udostępniania spraw wielu użytkownikom w tym samym czasie.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników zarówno do spraw, jak i licencji poprzez kontrolę dostępu opartą na grupach, umożliwiając bezpośredni dostęp tylko do licencji i spraw, z którymi użytkownik może pracować.
 • Tworzenie niestandardowych grup dostępu lub grup użytkowników i możliwość połączenia przez Active Directory.

 

Funkcjonalności Niux Investigate:

 • Prosty, intuicyjny interfejs sieciowy do łatwego wyszukiwania, przeglądania i oznaczania danych.
 • Szybkie wdrożenie bez skomplikowanej konfiguracji sprzętu i instalacji oprogramowania na komputerach recenzentów.
 • Możliwość pracy zarówno z osobami z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji – łatwa analiza, przegląd i współpraca nad dowodami oraz możliwość skalania recenzentów i źródła sprzętu.
 • Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe czy częstotliwość komunikowania.
 • Możliwość integracji z Active Directory w celu lepszego zabezpieczenia poprzez pojedyncze logowanie czy uwierzytelnienie wieloskładnikowe.
 • Szybka nawigacja złożonych baz danych takich jak: poczty email czy systemy plików.
 • Przegląd wiadomości i rozmów za pomocą widoku czatu.

potrzebujesz wsparcia?