REGULAMIN STRONY DZIAŁAJĄCEJ NA ZASADACH PREZENTACJI ONLINE PRODUKTÓW Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ, ODZYSKIWANIA I KASOWANIA DANYCH OFEROWANYCH PRZEZ MEDIA SP. Z.O.O.

§ 1.DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
1. Media – Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Piotrowickiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232909.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://mediarecovery.pl/katalog-produktow/
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w imieniu którego osoba wypełniająca formularz wysyła zapytanie ofertowe dot. Produktów znajdujących się na Stronie
4. Produkt – Towar lub Oprogramowanie (licencja) znajdujące się na Stronie przez Media Sp. z o.o.

§ 2. CEL FUNKCJONOWANIA STRONY
1. Celem funkcjonowania Strony jest prezentacja Produktów z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania i kasowania danych, które można nabyć od lub za pośrednictwem Media.
2. Za pośrednictwem Strony Klienci, działający bezpośrednio (w przypadku osób fizycznych) lub przez umocowaną osobę fizyczną (w przypadku osób prawnych i innych), mogą wysłać zapytanie, które rozumiane jest jako zainteresowanie otrzymaniem informacji handlowych od działu sprzedaży Media, dotyczące wybranych Produktów dodanych do listy (Moja Lista).
3. W zakładce kontakt prezentowane są sposoby komunikacji z Media, z których Klient może skorzystać.

§ 3. DOSTĘP DO STRONY
Dostęp do Strony jest możliwy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient,
2. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Media nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
3. prac serwisowych na stronie, podczas których dostęp do wybranych funkcji może być ograniczony lub niedostępny.

§ 4. MOJA LISTA
1. Aby wysłać zapytanie dotyczące Produktów znajdujących się na Mojej liście, należy wykonać następujące kroki:
1) Dodać Produkt do Mojej Listy
2) Wypełnić formularz;
3) Wyrazić zgodę na otrzymanie informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną, w związku z obsługą przesłanego zapytania przez dział handlowy Media.
2. Osoba wysyłająca zapytanie za pomocą dostępnych mechanizmów wyraża zgodę w imieniu Klienta na otrzymanie informacji handlowych.
3. Media dokłada starań, aby odpowiedzi na wysłane zapytania były przesyłane w możliwie krótkim czasie. Brak odpowiedzi na zapytanie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.