Utylizacja danych w Mediarecovery

Rośnie zainteresowanie utylizacją danych – całkowitym i nieodwracalnym usuwaniem danych zapisanych na nośnikach magnetycznych.

Dane gromadzone w komputerach często są warte wielokrotnie więcej niż sam sprzęt. Przedsiębiorstwa inwestują w systemy ochrony informacji przed kradzieżą, podczas gdy mogą one łatwo wpaść w niepowołane ręce w zupełnie innych okolicznościach. Chociażby w tedy, kiedy firma sprzedaje stary sprzęt lub oddaje do naprawy gwarancyjnej zepsuty dysk twardy. W takich przypadkach nawet w przypadku uszkodzonych nośników warto upewnić się, że poufne informacje zostały usunięte. Właśnie temu służy usługa Utylizacji danych, świadczona przez Mediarecovery.

Utylizacja danych może być przeprowadzona na trzech poziomach:

  • usunięcie wybranych informacji, bez naruszania pozostałej zawartości nośnika,
  • zniszczenie wszystkich danych zapisanych na nośniku; po przeprowadzeniu procedury jest on nadal sprawny,
  • fizyczna utylizacja nośnika (nawet uszkodzonego) za pomocą utylizatora danych. Dzięki tej operacji na nośniku nie pozostają nawet szczątkowe ślady istnienia jakichkolwiek informacji. Po jej przeprowadzeniu nośnik nie nadaje się do normalnego użytkowania.

Utylizację danych zlecają nie tylko instytucje, które z mocy prawa zmuszone są do szczególnej dbałości dane (na przykład osobowe), ale również firmy, które chcą zabezpieczyć się przed wypływem informacji o strategicznym znaczeniu. Mediarecovery gwarantuje skuteczność procesu, co poświadcza odpowiednim certyfikatem. Sama usługa uzyskała rekomendację Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnej.

Specjaliści zalecają kasowanie zawartości dysku zawsze, gdy organizacja pozbywa się starego sprzętu a nawet wtedy, gdy stare dyski nie są sprzedawane tylko przenoszone do magazynu. Także przed oddaniem zepsutego komputera do naprawy warto upewnić się, że osoby serwisujące nie będą miały możliwości odczytania danych. Według danych zebranych przez Mediarecovery, co trzeci pracownik serwisu komputerowego przegląda informacje zgromadzone na dysku serwisowanego komputera.W takim przypadku wygodnym rozwiązaniem jest fizyczna utylizacja nośnika, która niszcząc dane nie powoduje utraty gwarancji.

Z usługi utylizacji danych można skorzystać jednorazowo lub na zasadzie stałej umowy, na mocy której Mediarecovery odpowiada za procedury utylizacji oraz dostarcza dla wszystkich stanowisk komputerowych oprogramowanie MediaEraser w wersji standard. Możliwa jest również utylizacja samych nośników i sprzętu komputerowego.