FTK Imager

FTK® Imager to narzędzie do podglądu danych i tworzenia obrazów zabezpieczonego materiału dowodowego. Umożliwia szybką ocenę dowodów elektronicznych w celu ustalenia, czy dalsza analiza za pomocą narzędzi kryminalistycznych, jest uzasadniona.

Producenci

Exterro

Język interfejsu

Angielski

Rodzaj

Software

Działanie

Duplikowanie, Triage

zobacz cały opis
Produkt został dodany do wyceny.

opis

FTK® Imager to narzędzie do podglądu danych i tworzenia obrazów zabezpieczonego materiału dowodowego. Umożliwia szybką ocenę dowodów elektronicznych w celu ustalenia, czy dalsza analiza za pomocą narzędzi kryminalistycznych (np. takich jak Forensic Toolkit®), jest uzasadniona.

FTK® Imager może także tworzyć doskonałe kopie danych bez wprowadzania zmian w oryginalnych materiałach dowodowych. Oprogramowanie FTK® Imager umożliwia akwizycję fizycznych obrazów dysków, tworzenie wielokrotnych obrazów jednego źródła oraz pozwala na łatwy dostęp do systemów plików w formatach CDFS i DVD.

Dedykowany jest służbom rządowym i profesjonalistom zajmującym się bezpieczeństwem informacji, którzy są zainteresowani szybkim kopiowaniem danych z systemów plików FAT, NTFS EXT 2 i 3, HFS i HPFS.

Za pomocą oprogramowania FTK® Imager można stworzyć obrazy w formatach (DD, SMART, EnCase) rozpoznawane przez oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych (Magnet AXIOM, EnCase Forensic, Forensic Toolkit, X-Ways Forensic).

funkcjonalności

  • Tworzenie obrazów lokalnych dysków twardych, płyt CD i DVD, napędów USB lub innych urządzeń USB, całych folderów lub pojedynczych plików z różnych miejsc na nośniku.
  • Akwizycja zablokowanych plików systemowych (SAM/SYSTEM/NTUSER).
  • Tworzenie sumy kontrolnej dla późniejszej weryfikacji (MD5 i SHA1).
  • Szybki podgląd danych (miniatury obrazów, wyszukiwanie słów kluczowych, właściwości plików).
  • Parsowanie systemów plików XFS podczas wyszukiwania i gromadzenia danych ze środowisk RHEL Linux.
  • Przeglądanie plików i folderów na lokalnych dyskach twardych, dyskach sieciowych, dyskach CD i DVD, dyskach przenośnych lub innych urządzeniach USB.
  • Przeglądanie zawartości przechwyconych dowodów kryminalistycznych na komputerze lokalnym lub na dysku sieciowym.
  • Widok tylko do odczytu – sprawia, że w przeglądarce internetowej można zobaczyć zawartość obrazu dokładnie tak, jak użytkownik widział go na oryginalnym dysku.
  • Eksport plików i folderów z tworzonych obrazów dysków.
  • Pełna wersja: https://accessdata.com/product-download/ftk-imager-version-4-3-1-1

potrzebujesz wsparcia?