F-Response

F-Response to uznany i zaufany dostawca oprogramowania informatyki śledczej.
Strona Partnera

F-Response to uznany i zaufany dostawca oprogramowania informatyki śledczej skierowanego zarówno dla organowanów ścigania, instytucji publicznych, jak i jednostek sektora prywarnego które na co dzień zajmują się anlizą, odzyskiwaniem danych, bezpieczeństwem informacji, reagowaniem na incydenty czy działań w zakresie eDiscovery.

potrzebujesz wsparcia?