O bezpieczeństwie w Zakopanem – I Międzynarodowe Forum Menedżerów i Właścicieli Firm

9 i 10 lutego 2006 w Zakopanem odbędzie się I Międzynarodowe Forum Menedżerów i Właścicieli Firm pod hasłem „Bezpieczeństwo informacji w biznesie”. Organizatorzy tego wydarzenia – Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ze wsparciem firmy Mediarecovery i partnerów zaprosili wybitnych specjalistów, którzy podzielą się z uczestnikami wiedzą na temat bezpieczeństwa i ochrony informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.

Forum adresowane jest do właścicieli i osób zarządzających przedsiębiorstwami. Prelegenci poruszą tematy związane z zagadnieniami tajemnicy służbowej oraz omówią narzędzia, metody i nowoczesne technologie ułatwiające zdobywanie informacji oraz ich ochronę i niszczenie.

Wykładowcami Forum będą wybitni praktycy oraz teoretycy, którzy zawodowo zajmują się tematyką bezpieczeństwa informacji. Wśród nich znaleźć będzie można ekspertów w dziedzinie ochrony informacji biznesowych, menedżerów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników naukowych wyższych uczelni.

Informacja o organizatorach

I Międzynarodowego Forum Menedżerów i Właścicieli Firm zorganizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (www.ksoin.com.pl) przy wsparciu firmy Mediarecovery (www.mediarecovery.pl). Partnerami Forum są:
· Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (www.rig.katowice.pl)
· Polska Izba Producentów Na Rzecz Obronności Kraju (www.przemysl-obronny.pl)
· Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (www.sea-ngo.org)
· Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Krąg Mars i Merkury
· Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, (www.sap.waw.pl)
· Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON, (www.mon.gov.pl)
· Kierownictwo Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (www.psoin.us.edu.pl)
· Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie (www.pwsbia.edu.pl)