Analiza Office 365 w informatyce śledczej

Śledcza analiza Office 365 nieodłącznie wiązać się będzie z „chmurą”. Stawia to przed specjalistami dodatkowe, oprócz technicznych, wyzwania. O ile analizy klasyczne wykonujemy w oparciu o przepisy związane z przeszukaniem, w przypadku chmury musimy odwołać się do przepisów o przeszukaniu rozszerzonym. W niniejszym tekście spróbujemy połączyć w całość zagadnienia techniczne i prawne z tym związane.

Analiza śledcza Office 365 wymaga na początku wspomnienia o kwestiach związanych z przepisami. W przypadku danych przechowywanych w chmurze uzyskując do nich dostęp musisz działać na podstawie postanowienia sądu lub prokuratury. W innym przypadku będziesz podpadał pod artykuł 267 p. 1 lub 267 p. 2 kodeksu karnego.

Pierwszy z artykułów kk mówi o nielegalnym dostępie do informacji, a drugi z nich o nieuprawnionym dostępie do systemu informatycznego. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Jeśli zleceniodawcą jest firma, a cała analiza dotyczy chmury firmowej zgoda sądu lub prokuratora nie jest potrzebna. W każdym innym przypadku już tak. Oczywiście każdą sprawę należy traktować indywidualnie i mogą zdarzyć się pewne odstępstwa od tej zasady.

Jeśli będziemy chcieli działać zgodnie z prawem trzeba będzie się odwołać do Konwencji Rady Europy o Cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 roku. Przewiduje ona, że każda strona przyjmie środki pozwalające podczas przeszukania rozszerzyć je na inny system, jeśli do danych można legalnie uzyskać dostęp z systemu pierwotnego lub są one dostępne dla tego systemu. Państwa mają wolną rękę w określeniu sposobu wykonania zobowiązania, np. nakaz sądu, decyzja organu przeszukującego.

Konwencja nie wspomina zatem o wprowadzeniu zdalnego przeszukania, lecz jedynie rozszerzonego przeszukania. Dla wyjaśniania dodamy jeszcze, że poprzez rozszerzone przeszukanie rozumie się sytuację kiedy w trakcie przeszukania systemu informatycznego okazuje się, że istotne dowodowo dane znajdują się w innym systemie, do którego dostęp jest możliwy za pomocą systemu pierwotnego, przeszukuje się wówczas również system wtórny. Tyle w kwestiach prawnych.

Analiza Office 365 – hasło, czyli pierwsze wyzwanie

Podstawowym działaniem będzie z pewnością zdobycie loginu i hasła umożliwiających dostęp do konta Office 365 podejrzanego. Tutaj, jeśli nie zdobędziemy tych informacji w ramach np. przesłuchania będziemy musieli podjąć inne, typowo informatyczne, próby. Najczęściej w takich przypadkach przeszukuje się zasoby lokalne zabezpieczonego sprzętu. Sprawdźmy po prostu czy użytkownik nie ma zapisanych loginów i haseł do różnych usług. W prawie 14-letniej historii działania naszego laboratorium trafialiśmy na takie przypadki nie raz i nie dwa. Oczywiście lepiej nie robić tego ręcznie. Znacznie efektywniej będzie skorzystać z dedykowanych narzędzi, my zalecamy EnCase Forensic. Warto również sprawdzić czy przeglądarka nie zapisała tych danych, być może znajdziemy tam tylko login, ale jest to pewien postęp. O tym jak spróbować wytypować potencjalne hasło pisaliśmy w tym artykule. Zresztą, jeśli podejrzany gdzieś pracuje, w ramach prowadzonego postępowania warto zwrócić się do administratora w jego firmie i zapytać o te dane. Być może je ma. Niezwykle często zdarza się, że ludzie używają tych samych loginów i haseł do wielu usług.

Pozyskałem hasło – co dalej?

Jeśli jesteśmy już na etapie dostępu do usługi to możemy zdobyć wszystko. Lub prawie wszystko. Jest jeden warunek: trzeba skorzystać z Magnet AXIOM. Rozwiązanie to sami z przyjemnością wykorzystujemy w tego typu zadaniach. I jest to przyjemność obustronna AXIOM ma oczywiście zastosowanie o wiele szersze niż analiza Office 365, ale naszym pomysłem na tekst nie jest robienie ulotki produktowej. Gdybyś jednak taką chciał, daj nam znać. Wróćmy jednak do głównego wątku…  AXIOM w kontekście Office 365 rozbija dane pochodzące z tej usługi na następujące kategorie, pozyskując jednocześnie informacje i prezentując wyniki:

 • Audit Logs czyli źródło informacji o
 • SharePoint Online,
 • OneDrive for Business,
 • Skype,
 • Exchange Online,
 • Azure Active Directory (AD),
 • Microsoft Teams,
 • Sway,
 • Power BI Kalendarze,
 • kontakty,
 • wiadomości Outlook
 • Pliki OneDrive
 • Witryny Sharepoint

Logi audytowe są nieocenionym źródłem informacji dotyczących aktywności użytkownika czy administratora. Znajdziemy tam dane takie jak:

 • zmiany konfiguracji,
 • modyfikowanie,
 • przeglądanie dokumentów,
 • usuwanie plików,
 • resetowanie haseł
 • i wiele innych…

Są to zatem niemal wszystkie czynności, jakie można wykonać w Office 365. Interfejs AXIOM nie przeraża i nie odrzuca użytkownika. Jego obsługa nie będzie wymagać złożonego, wielodniowego szkolenia. Zresztą zobacz sam na przykładowych screenach: AXIOM-analiza-office 365 AXIOM – wybór poszczególnych kategorii danych i określanie zakresów czasowych   AXIOM- analiza danych - office 365 AXIOM- analiza danych   Podsumowując, analiza informatyki śledczej w Office 365 jest nie tylko możliwa ale można ją wykonać sprawnie i efektywnie, jeśli ma się w dyspozycji dedykowane narzędzia. Jeśli jesteś zainteresowany tematem i chciałbyś samodzielnie zmierzyć się w wyzwaniem zapraszamy do kontaktu.