Pierwsze miejsce w konkursie „Złoty Bit” przyznano Informatyce Śledczej

Prawie 400 uczestników zgromadziła największa w Polsce organizowana w Warszawie konferencja poświęcona bezpieczeństwu systemów informatycznych – BIN GigaCon. Uczestnicy przeważającą ilością głosów przyznali pierwsze miejsce w konkursie „Złoty Bit” Informatyce Śledczej zgłoszonej przez katowicką firmę Mediarecovery.

Rozwojowi nowoczesnych technologii oraz powszechnemu dostępowi do Internetu towarzyszą nowe, wcześniej nieznane zagrożenia. Problemem wielu firm i instytucji jest odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznych informacji w taki sposób by nie „wyciekały” na zewnątrz. Są to dane osobowe klientów, informacje finansowe, ceny ofert przetargowych, strategie marketingowe, projekty, technologie i wiele innych. Problemy te dotyczą nie tylko dużych, multinarodowych korporacji ale również małych i średnich przedsiębiorstw.

Kilkunastu wystawców z Kraju i Zagranicy prezentowało swoje produkty i usługi podnoszące poziom zabezpieczeń sieci komputerowych.

Uczestnicy konferencji BIN GigaCon reprezentowali szeroki przekrój firm i instytucji z branży energetycznej, przemysłu ciężkiego, administracji państwowej, nowoczesnych technologii, telekomunikacyjnej, bankowości, finansów czy ubezpieczeń. W trakcie rozmów prowadzonych podczas konferencji stałym elementem były incydenty związane z nieetycznym zachowaniem pracowników i zakusami konkurencji na informacje stanowiące tajemnicę firmy . Jest to naprawdę poważny problem o którym zwykle nie mówi się publicznie. Nikt nie chce się chwalić, że ma lub miał problemy z nieuczciwym pracownikiem wynoszącym informacje z firmy czy był ofiarą hackerskiego ataku – mówi Sebastian Małycha prezes zarządu Mediarecovery.

Dlatego też informatyka śledcza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji ponieważ, jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające kompleksowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa informacji zarówno po incydencie, jak również w ramach prewencji. Potwierdzili to uczestnicy konferencji oddając swoje głosy na Mediarecovery w konkursie o „Złoty Bit”. Informatyka śledcza zdobyła pierwsze miejsce.