Warsztaty techniczne pt. “Zarządzanie zasobami IT przy użyciu AuditPro” skierowane są do osób, które mają przed sobą wdrożenie AuditPro lub chcą lepiej wykorzystywać już zaimplementowane narzędzie.

Cel szkolenia:

Zdobycie zaawansowanej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania rozwiązania AuditPro pod kątem instalacji, konfiguracji, administracji, a także kluczowych funkcjonalności.

Korzyści:

 • umiejętności instalacji i konfiguracji AuditPro zgodnie z potrzebami w firmie,
 • lepsza kontrola nad sprzętem, licencjami, telefonami i innymi elementami wyposażenia stanowisk pracy,
 • wsparcie praktyk ITIL,
 • umiejętność korzystania z narzędzi monitoringu pracowników,
 • wiedza z zakresu konfiguracji z helpdesku,
 • umiejętność raportowania w AuditPro.

Program szkolenia “Zarządzanie zasobami IT przy użyciu AuditPro”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zarządzania zasobami IT przy użyciu AuditPro.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia obejmujące:

 • instalacja i konfiguracja AuditPro,
 • instalacja agentów,
 • zarządzanie różnymi typami zasobów,
 • zarządzanie licencjami,
 • zastosowania poparte przykładami.