Co kryje się pod pojęciem „zarządzanie tożsamością – IDM”?

Każdy z Twoich pracowników jest tożsamością w wewnętrznym systemie, która musi otrzymać dostępy do plików, grup i danych. W dużych organizacjach, gdy zarządzanie użytkownikami staje się nie do opanowania, porządek wprowadzają systemy IDM. To one ułatwiają zarządzanie dostępami przez przypisywanie użytkowników do grup oraz nadawanie im ról, wyznaczanie zakresu dostępu do danych informacji, administrację uprawnień oraz ich aktualizację, weryfikację i zarządzanie hasłami.

Ryzyka biznesowe, które zminimalizujesz z systemem IDM

0%
naruszenia o podłożu finansowym
0%
naruszenia popełnione z zewnątrz
0%
incydenty trwające co najmniej miesiąc przed wykryciem

Source: Verizon Data Breach Investigations Report 2018

Z wdrożonym systemem IDM zminimalizujesz ryzyka biznesowe

0%
naruszenia o podłożu finansowym
0%
naruszenia popełnione z zewnątrz
0%
incydent trwający co najmniej miesiąc przed wykryciem

Source: Verizon Data Breach Investigations Report 2018

Tożsamość jest nadal głównym wektorem ataku
55% naruszeń bezpieczeństwa wykorzystuje skradzione lub słabe hasła *

* Source: Verizon Data Breach Investigations Report 2018

Co zyskujemy wdrażając systemy do zarządzania tożsamością

Dostęp do systemów i danych tradycyjnie, jak i w chmurze

Dostęp z dowolnego urządzenia

Dostęp z każdego miejsca

Nasze usługi: