Szkolenie „Zabezpieczanie i analiza danych w systemach Mac OS” skierowane jest do osób, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z analizą i metodami badań systemów informatycznych opartych o system Mac OS (X).

Tematyka kursu obejmuje przede wszystkim zabezpieczanie danych z systemów Mac OS, w tym również tzw. danych wrażliwych, wyszukiwanie i uzyskiwanie informacji na dany temat, jak również analizę zabezpieczonych danych pod względem ich przydatności w śledztwie. Każdy etap szkolenia zostanie zakończony analizą otrzymanych wyników.

Cel szkolenia:

Zdobycie zaawansowanej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu analiz i metod badań systemów informatycznych opartych o system Mac OS (X).

Korzyści:

  • nabycie umiejętności umożliwiających prawidłowe zabezpieczenie dowodów elektronicznych,
  • informacje na temat partycjonowania, systemu plików i możliwości dowodowych typowych dla systemu Mac OS,
  • nabycie umiejętności potrzebnych do analizy środowiska pracy opartego na systemach Mac OS.

Program szkolenia “Zabezpieczanie i analiza danych w systemach Mac OS”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru analiz i metod badań systemów informatycznych opartych o system Mac OS (X).

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia obejmujące:

  • analizę profili użytkowników, logów systemowych oraz mechanizmów wbudowanych typowych dla Mac OS (Keychains, File Vault, Time Machine).
  • wyszukiwanie i analizę danych w wybranym środowisku informatyki śledczej.
  • wyszukiwanie, analizę i raportowanie wyników badań za pomocą wybranego środowiska pracy informatyki śledczej.