Zapraszamy do udziału w XIX FORUM ADO/ABI „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT objął patronatem  medialnym wydarzenie.

Dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych dwoma najbardziej aktualnymi zagadnieniami pozostają: stosowanie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz przyjmowane właśnie w Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Właśnie tym tematom będzie poświęcone XIX Forum ADO/ABI. Podczas Forum zostaną nie tylko wyjaśnione nowe przepisy prawa, ale także przedstawione praktyczne aspekty ich stosowania.

Dzięki specjalnemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia, a w nim między innymi:

– Aktualny stan prac w instytucjach Unii Europejskiej nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Michał Czerniawski (Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)

– Harmonogram i zakres wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce w latach 2016-2018 adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

– Data Protection Officer (DPO) następca urzędnika ds. ochrony danych osobowych (personal data protection official) oraz administratora bezpieczeństwa informacji – omówienie funkcji i różnic w stosunku do stanu obecnego adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

– Podstawowe wyzwania dla podmiotów stosujących przepisy o ochronie danych osobowych (administratorów danych i przetwarzających) związane z przyjęciem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych r.pr. dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski Michał Czerniawski

– Dwugłos w sprawie zalet i wad wyboru opcji (z powołanym ABI albo bez niego) wykonania zadania zapewniania przepisów o ochronie danych osobowych po kilkunastu miesiącach obowiązywania nowych regulacji r.pr. dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski, Wierzbowski Eversheds)
Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

– Pierwsze doświadczenia w przeprowadzaniu sprawdzeń przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz opracowywaniu sprawozdań Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

– Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych w praktyce – studium przypadków Maciej Kołodziej (administrator bezpieczeństwa informacji, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

– Przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Czy nowelizacja z dnia 7.11.2014 r. wpłynęła na praktykę transgranicznych transferów danych osobowych?

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl