XAMN Spotlight

XAMN Spotlight jest rozwiązaniem z obszaru mobile forensic. Z jego pomocą śledczy analizują dane z urządzeń przenośnych szybciej, łatwiej i z większa precyzją.  Oba produkty należą do portfolio firmy MSAB.

XAMN Spotlight wspiera Projekt VIC.

XAMN Spotlight mockup

Rozwiązanie umożliwia:

  • Pracę w wielu trybach i na wielu ekranach jednocześnie.

  • Wyświetlanie w tym samym czasie danych z tych samych lub kilku różnych urządzeń mobilnych, np. dane z logicznej i fizycznej ekstrakcji danych, karty pamięci, karty SIM i aparatów fotograficznych oraz ekstrakcji w chmurze.

  • Elastyczne filtrowanie.

  • Szybką i skuteczną weryfikację analizowanych danych.

  • Eksport danych do formatów: PDF, XML, Extended XML, HTML, Word, Excel, GPX, KMZ.

  • Szeregowanie materiału z różnych urządzeń w kolejności chronologicznej.

Zobacz materiał wideo