Wyciek poufnych informacji - problem rozpoznany tylko w Warszawie?

Wyciek poufnych informacji , szpiegostwa przemysłowego, nadużyć, defraudacji itp. – wszystkie te przypadki zdarzają się najczęściej w Warszawie. Dzieje się tak dlatego, że Stolica to największe skupisko centrali firm, organizacji i instytucji. Obecnie 90% informacji powstaje elektronicznie, z czego 30% zostanie kiedykolwiek wydrukowane. Dlatego też ślady wyżej wymienionych działań można odnaleźć na nośnikach komputerowych.

W ostatnim roku ilość zapytań, z terenu Warszawy, związanych z możliwością ujawnienia nielojalności pracowników lawinowo rośnie. W odpowiedzi, Mediarecovery największa polska firma świadcząca profesjonalne usługi informatyki śledczej otworzyła swoje biuro w tym mieście. Coraz częściej inżynierowie informatyki śledczej Mediarecovery są również wykorzystywani przez stołeczne organy ścigania do wspomagania ich śledztw w zakresie zabezpieczania dowodów elektronicznych. Każdy obserwator jest w stanie zauważyć, że przy okazji zatrzymań, przeszukań itp. zagląda się również do komputerów, czy telefonów komórkowych podejrzanych.

Wyciek poufnych informacji

Najczęstsze przypadki zgłoszeń klientów dotyczą podejrzeń związanych z „wynoszeniem” wewnętrznych informacji. Stosując możliwości informatyki śledczej można dyskretnie przeanalizować zapisy w systemach komputerowych i ze 100% trafnością wskazać nielojalnego pracownika. Co ważne, nawet wykasowanie informacji czy sformatowanie twardego dysku nie jest przeszkodą dla specjalistów Mediarecovery.

Równie powszechne są podejrzenia dotyczące zewnętrznych ataków celem zdobycia poufnych informacji, np. baz danych klientów, strategii promocyjnych, zawartości ofert przetargowych itp. Pozyskane w ten sposób informacje stają się przedmiotem handlu lub szantażu. Zastosowanie narzędzi informatyki śledczej zazwyczaj pozwala wskazać kierunek poszukiwania sprawców ale przede wszystkim umożliwia uszczelnienie systemu bezpieczeństwa na przyszłość.

Mediarecovery w Warszawie

Dzięki nowo utworzonemu oddziałowi klienci będą mieli jeszcze szybszy dostęp do usług Mediarecovery oraz gwarancję poufności działania. Policjanci i prokuratorzy zyskują bezpośredni dostęp do specjalistów bez konieczności omawiania szczegółów telefonicznie lub mailowo.

Otwarcie biura w Warszawie wiąże się z planami dalszego rozwoju Mediarecovery i utrzymaniem dominującej pozycji na rynku. Na dzień dzisiejszy według szacunków własnych firma posiada 60% rynku. Z jej usług korzystają przede wszystkim: prokuratura i policja oraz inne służby mundurowe, agencje rządowe wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Daje się zauważyć wzrost zainteresowania ze strony sektora bankowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, farmaceutycznego. Wiąże się to zapewne z rosnącą świadomością dotyczącą potrzeby zabezpieczenia systemów informatycznych oraz coraz szybszym rozwojem przestępczości komputerowej.