Tajne dokumenty w Mediarecovery

Mediarecovery jako jedyna w Polsce firma świadcząca usługi z zakresu informatyki śledczej (computer forensics) uzyskała uprawnienia do przetwarzania dokumentów objętych klauzulą tajne. Dzięki nowym uprawnieniom firma może świadczyć komercyjne usługi dla największych firm, również z branż o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Kancelarie tajne, w których przetwarza się dokumenty oznaczone klauzulą tajne posiadają niemal wszystkie firmy ze strategicznych sektorów gospodarki, w szczególności zbrojeniowe, energetyczne i paliwowe. Dokumenty tajne, często w postaci elektronicznej, znajdują się także w prywatnych firmach. Wyciek takich informacji jest poważnym niebezpieczeństwem i może poważnie zagrozić interesom firmy. Dlatego ważne w takich przypadkach jest ustalenie, w jaki sposób dane przedostały się w niepowołane ręce. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur specjaliści computer forensics mogą zebrać ślady elektroniczne oraz dokonać ich analizy, co umożliwia wskazanie osoby odpowiedzialnej za ujawnienie tajnych danych.

Możliwość przetwarzania przez Mediarecovery dokumentów o klasyfikacji zastrzeżone, poufne, oraz tajne nie tylko poszerza grono potencjalnych klientów. Nowe uprawnienia firmy umożliwiają utrzymania ciągłości pracy nad zwykłymi zleceniami. Wynika to z faktu, iż w przypadku natrafienia na tajne dokumenty Mediarecovery może bez przeszkód kontynuować pracę nad gromadzeniem śladów elektronicznych.