Security Operations Center

Security Operations Center jest systemem pozwalającym na identyfikację i zabezpieczenie najbardziej krytycznych miejsc w organizacji. SOC, dzięki synergii wielu rozwiązań oraz wymianie informacji pomiędzy nimi, pozwala odnaleźć szereg problemów związanych z bezpieczeństwem, które do tej pory były niezauważalne. Security Operations Center jest miejscem, w którym bezpieczeństwo IT, informatyka śledcza, a także procedury i ludzie współpracują ze sobą tworząc wyższy poziom bezpieczeństwa.

SOC pozwala skrócić czas detekcji i reakcji na incydent zagrażający bezpieczeństwu

Firmy, które dowiedziały się o incydencie przez zewnętrzne powiadomienie, nie były świadome ataku średnio przez 320 dni.

Średni czas od początkowego włamania do wykrycia incydentu wynosi 146 dni.

W organizacji, która ma wdrożony SOC czas wykrycia incydentu skraca się kilkakrotnie.

Firmy, które dowiedziały się o incydencie przez zewnętrzne powiadomienie, nie były świadome ataku średnio przez 320 dni.

Średni czas od początkowego włamania do wykrycia incydentu wynosi 146 dni.

W organizacji, która ma wdrożony SOC czas wykrycia incydentu skraca się kilkakrotnie.

Typowe podejście

Wiele organizacji inwestuje w pojedyncze, nieskorelowane zabezpieczenia, które nie gwarantują pełnej ochrony cennych informacji oraz zasobów firmy. Nawet jeśli firma wybierze najlepsze narzędzia, które nie będą wymieniać się danymi wyniki mogą być mierne, ponieważ ich funkcjonalności mogą w niektórych obszarach zachodzić na siebie, a inne obszary pozostawią słabo zabezpieczone.

Reaguj w czasie rzeczywistym na zagrożenia

Rozwój technologii, a co za tym idzie niepewność otoczenia, stają się tym obszarem, który należy identyfikować i odpowiednio nim zarządzać w czasie rzeczywistym. To właśnie skuteczne i szybkie zarządzanie umożliwia redukowanie zagrożeń i podatności na cyberataki, a także pozwala podnosić poziom bezpieczeństwa firm i organizacji. Security Operations Center (SOC) pozwala na unikanie kryzysów i wyciąganie wniosków z występujących problemów. Dzięki niemu budowanie systemu bezpieczeństwa jest procesem świadomym. Wdrożony SOC ułatwia ciągłe udoskonalanie polityk bezpieczeństwa oraz determinuje podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za jego obsługę.

Zobacz jak bezpieczeństwo IT, informatyka śledcza, a także procedury i ludzie współgrają ze sobą w SOC.

Przykładowa architektura IT w oparciu o Security Operations Center (SOC)

SOC-schemat

Polecane rozwiązania:

RSA NetWitness SecOps Manager

Przeczytaj powiązane artykuły