Security Operations Center

Security Operations Center jest systemem pozwalającym na identyfikację i zabezpieczenie najbardziej krytycznych miejsc w organizacji. SOC, dzięki synergii wielu rozwiązań oraz wymianie informacji pomiędzy nimi, pozwala odnaleźć szereg problemów związanych z bezpieczeństwem, które do tej pory były niezauważalne. Security Operations Center jest miejscem, w którym bezpieczeństwo IT, informatyka śledcza, a także procedury i ludzie współpracują ze sobą tworząc wyższy poziom bezpieczeństwa.

SOC pozwala skrócić czas detekcji i reakcji na incydent zagrażający bezpieczeństwu

Firmy, które dowiedziały się o incydencie przez zewnętrzne powiadomienie, nie były świadome ataku średnio przez 320 dni.

Średni czas od początkowego włamania do wykrycia incydentu wynosi 146 dni.

W organizacji, która ma wdrożony SOC czas wykrycia incydentu skraca się kilkakrotnie.

Firmy, które dowiedziały się o incydencie przez zewnętrzne powiadomienie, nie były świadome ataku średnio przez 320 dni.

Średni czas od początkowego włamania do wykrycia incydentu wynosi 146 dni.

W organizacji, która ma wdrożony SOC czas wykrycia incydentu skraca się kilkakrotnie.

Potrzeba aż 20 lat by zbudować reputację i jedynie kilka minut by stracić ją z powodu cyber-incydentu”

„It takes 20 years to build a reputationand few minutes of cyber-incident to ruin it.” ― Stephane Nappo

Reaguj w czasie rzeczywistym na zagrożenia

Rozwój technologii, a co za tym idzie niepewność otoczenia, stają się tym obszarem, który należy identyfikować i odpowiednio nim zarządzać w czasie rzeczywistym. To właśnie skuteczne i szybkie zarządzanie umożliwia redukowanie zagrożeń i podatności na cyberataki, a także pozwala podnosić poziom bezpieczeństwa firm i organizacji. Inwestycja w pojedyncze, nieskorelowane zabezpieczenia, nawet najlepszej jakości, które nie będą wymieniać się danymi, nie zagwarantuje pełnej ochrony. Security Operations Center (SOC) pozwala na unikanie kryzysów i wyciąganie wniosków z występujących problemów. Dzięki niemu budowanie systemu bezpieczeństwa jest procesem świadomym. Wdrożony SOC ułatwia ciągłe udoskonalanie polityk bezpieczeństwa oraz determinuje podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za jego obsługę.

Przykładowa architektura IT w oparciu o Security Operations Center (SOC)

Architektura IT - SOC

Polecane rozwiązania:

RSA® NetWitness® Platform

Przeczytaj powiązane artykuły