SIGINT FORUM

Technologia 5G
w pracy służb mundurowych

Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk | Stawiguda, Mazury
19-21 czerwca 2024 r.

Ramowy plan SIGINT FORUM:

19.06, środa             od 15:00 | Zameldowanie w ośrodku | Terenowe warsztaty techniczne | Oficjalna kolacja
20.06, czwartek     09:00-22:00 | Prelekcje | Warsztaty terenowe | Kolacja w formie grilla
21.06, piątek            do 11:00 | Wymeldowanie z hotelu

*Organizator pokrywa koszt organizacji konferencji w tym: zakwaterowania w pokojach wieloosobowych, wyżywienia i materiałów szkoleniowych.

 

Prelekcje:

 • Obecna sytuacja technologiczna sieci komórkowych, sieci WIFI i narzędzi do pracy operacyjnej, wyzwania stojące przed funkcjonariuszami. | Dominik Gierałt,  Mediarecovery
 • Różnice w identyfikowaniu terminali w technologiach 4G i 5G. | Dominik Gierałt, Mediarecovery
 • Pola elektromagnetyczne systemów radiokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji mobilnych; możliwości i ograniczenia, bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników. | dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. Uczelni, Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska
 • Zabudowa pojazdów specjalnych – dobre praktyki doboru platformy, zasilania, komfortu pracy i bezpieczeństwa użytkowników. | Maciej Kot,  Mediarecovery
 • Wykrywanie anomalii w sieciach komórkowych od 2G do 5G. Ochrona przed podsłuchem i osłona kontrwywiadowcza z urządzeniem Vespereye Sentinel. | Rafał Wołczyk, Vespereye
 • Praktyczne wykorzystanie skanera stacji bazowych – case study. | Hubert Świątek, Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
 • Zdalne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami operacyjnymi, taktycznymi i łącznością. | Filip Moes, ACO Solutions
 • Możliwości najnowszych urządzeń radiowych. | James Davidson, EXFO
 • ACO Streamer – Mobilny streaming i komunikacja głosowa w działaniach operacyjnych, zarządzaniu kryzysowym i współdziałaniu służb. | J. Nowicki, ACO Solutions

Warsztaty:

 • Demonstracja działania ACO Streamera| Jarosław Nowicki, ACO Solutions
 • Demonstracja nowych funkcji urządzeń radiowych EXFO. | James Davidson, EXFO
 • Terenowe warsztaty technologiczne z zakresu pozyskiwania identyfikatorów abonentów w sieciach komórkowych 2G – 5G. | Dominik Gierałt, Mediarecovery
 • Zabezpieczenie transmisji danych z wykorzystaniem wielu łącz równocześnie: 2x 5G, 2x Starlink oraz OneWeb. | Jakub Nowicki, Peplink

*Obecnie trwają prace nad szczegółowym harmonogramem wydarzenia. Finalny plan konferencji zostanie opublikowany powyżej ok. 25 maja, a także przesłany uczestnikom w trakcie potwierdzania rejestracji.  

Partnerzy wydarzenia:

Zgłoś swój udział w SIGINT FORUM 2024

  Liczba miejsc ograniczona.

  O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Organizator potwierdzi uczestnictwo lub powiadomi o braku wolnych miejsc za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2-3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza.


   
  W razie pytań prosimy o kontakt

  Monika Sadecka-Kotyniak
  Senior Brand Marketing Specialist

  e: msadecka-kotyniak@mediarecovery.pl