mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

RSA® NetWitness® Platform

Rewolucyjna platforma do monitorowania, analizy zdarzeń i logów, która zapewnia pełną wiedzę o tym co dzieje się w sieci, pozwalając tym samym na rozwiązanie wielu wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych.

RSA NetWitness Platform to modułowe rozwiązanie pozwalające na przechwytywanie, rekonstrukcję oraz analizę 100% ruchu sieciowego i logów. Jest to narzędzie analityczne dające przejrzysty wgląd w infrastrukturę. Dzięki pełnej analizie pakietów umożliwia dużo lepsze rozpoznanie zagrożeń, ich identyfikację oraz analizę.

Rozwiązanie wychodzi poza podstawowe funkcje SIEM – przechwytywanie logów i pełnych pakietów sieciowych, oferując wykrywanie zaawansowanych ataków w czasie rzeczywistym oraz korelację pomiędzy zebranymi danymi. Pozwala to na pełną rekonstrukcję ataku w celu zrozumienia sposobu działania atakującego oraz wdrożenia skutecznego planu naprawczego.

RSA NetWitness Platform umożliwia kompleksową ochronę i analizę wszystkich zdarzeń wewnątrz sieci komputerowej. Silnik raportowy pozwala generować raporty i zestawienia w oparciu o zebrane dane. Moduł raportów jest w pełni interaktywny, w intuicyjny sposób umożliwia konfigurację poziomu i zawartości. W dodatku, każdy rezultat poparty jest dowodami, zrekonstruowanymi sesjami, korespondencją itd.

Wiedza totalna o sieci, zdarzeniach i logach

RSA NetWitness Suite pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy o treści ruchu sieciowego. Działania analityków sieciowych są niezauważalne dla pracowników i nie mają wpływu na ciągłość prowadzonego biznesu.

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń sieciowych

RSA NetWitness Suite umożliwia identyfikację zagrożeń wewnętrznych, zero-day i personalizowanego malware, ataków Advanced Persistent Threats, przypadków oszustw, szpiegostwa, kopiowania danych oraz ciągłego monitorowania stanu sieci i poziomu bezpieczeństwa.

Analizy śledcze w praktyce

Działania w czasie rzeczywistym obejmujące między innymi dowolną analizę kontekstową sieci czy rekonstrukcję przechwyconych danych pochodzących z logów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i szybkości reakcji

Skalowalność i potężne możliwości analityczne, automatyzacja procesów, skrócenie czasu reakcji na incydent i adaptacja do zmieniających się warunków.

  • Kompleksowa wiedza o każdym zdarzeniu sieciowym.

  • Możliwość analizy incydentu w czasie rzeczywistym, jak i „historycznie”.

  • Zaawansowany poziom bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury.

  • Znaczące skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie dowodów incydentu oraz remediację.

  • W pełni konfigurowalne przechwytywanie sesji pakietowych i ich rekonstrukcja oraz analiza live.

RSA NetWitness UEBA

to rozwiązanie analityczne zintegrowane jako rdzeń platformy zapewniające kompleksowe wsparcie podczas wykrywania naruszeń oraz ataków hakerskich. Bazuje na danych, zachowaniach użytkowników i jednostek wykorzystując przy tym algorytmy uczenia maszynowego zapewniając wszechstronne wykrywanie zagrożeń.

RSA NetWitness UEBA dodatkowo można darmowo poszerzyć o RSA NetWitness UEBA Essentials, który jest dostępny dla wszystkich klientów platformy za pośrednictwem RSA Live.

RSA NetWitness Endpoint

narzędzie stanowiące podstawową ofertę platformy zapewniające ciągły monitoring, bieżące wykrywanie i reagowanie na ukierunkowane ataki punktów końcowych. Dzięki ciągłej obserwacji i uczeniu maszynowemu, pozwala na głębszą analizę oraz identyfikację ataków zero-day, ukrytych i tych niezwiązanych ze złośliwym oprogramowaniem, które mogą zostać pominięte przez inne rozwiązania zapewniające ochronę i bezpieczeństwo.

Dodatkowo rozwiązanie RSA Netwitness Endpoint można darmowo rozszerzyć o RSA NetWitness Endpoint Insights.

RSA NetWitness Network

zapewnia natychmiastową widoczność, wydajne badanie i analizowanie pakietów sieciowych w celu poprawy wykrywania zagrożeń. Dzięki obserwacji w czasie rzeczywistym całego ruchu sieciowego (w środowisku wirtualnym, jak i w chmurze), oraz kombinacji analizy behawioralnej, technik analiz danych i zagrożeń wykrywa zarówno znane jak i nieznane ataki umożliwiając szybkie wykrywanie oraz reagowanie na zagrożenia.

RSA NetWitness Logs

narzędzie do monitorowania, gromadzenia, raportowania oraz zarządzania logami. Zapewnia widoczność, analizę i indeksację dzienników w czasie rzeczywistym (rozproszonych w całym środowisku IT) ułatwiając tym samym wykrywanie i śledzenie zagrożeń. Pozwala na krótkie, jak i długotrwałe przechowywanie pozyskanych informacji.

RSA NetWitness Orchestrator

kompleksowe narzędzie łączące w sobie zaawansowaną automatyzację oraz koordynację systemów komputerowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania incydentami.  Pozwala uzyskać w szybszy sposób spójną, przejrzystą i udokumentowaną ocenę zagrożeń oraz daje możliwość opracowania zintegrowanych i kontrolowanych procesów zarządzania.

RSA NetWitness Suite case study e-commerce

Jak aktywnie monitorować do 60K EPS oraz do 20 GBPS ruchu sieciowego w branży e-commerce?

pobierz case study

RSA NetWitness w Gartner Magic Quadrant

pobierz materiał PDF

Our current log files contain 70 million lines per day — of that 70 million, identifying those that might be Trojan communications was previously a very difficult undertaking. Using RSA NetWitness, we were able to immediately zero in on malicious traffic, cutting days of work out of our process.

It Executive, Large Financial Services Company

Industry opinion and the unique features and functionality of RSA NetWitness, added to the fact that three of our operating divisions were already using it with demonstrable success, persuaded us to put our trust in the solution.

Kevin Charest, Director & Program Manager CS IRC, HHS

RSA NetWitness enables indexing of data to create valuable metadata, which no other solution offered us. The granular visibility this makes possible means we can trust that we’re able to carry out detailed forensics when required

CISO, Large Non-Profit Organization