mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

RSA® NetWitness® Platform

Rewolucyjna platforma do monitorowania, analizy zdarzeń i logów, która zapewnia pełną wiedzę o tym co dzieje się w sieci, pozwalając tym samym na rozwiązanie wielu wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych.

RSA NetWitness Platform to modułowe rozwiązanie pozwalające na przechwytywanie, rekonstrukcję oraz analizę 100% ruchu sieciowego i logów. Jest to narzędzie analityczne dające przejrzysty wgląd w infrastrukturę. Dzięki pełnej analizie pakietów umożliwia dużo lepsze rozpoznanie zagrożeń, ich identyfikację oraz analizę.

Rozwiązanie wychodzi poza podstawowe funkcje SIEM – przechwytywanie logów i pełnych pakietów sieciowych, oferując wykrywanie zaawansowanych ataków w czasie rzeczywistym oraz korelację pomiędzy zebranymi danymi. Pozwala to na pełną rekonstrukcję ataku w celu zrozumienia sposobu działania atakującego oraz wdrożenia skutecznego planu naprawczego.

RSA NetWitness Platform umożliwia kompleksową ochronę i analizę wszystkich zdarzeń wewnątrz sieci komputerowej. Silnik raportowy pozwala generować raporty i zestawienia w oparciu o zebrane dane. Moduł raportów jest w pełni interaktywny, w intuicyjny sposób umożliwia konfigurację poziomu i zawartości. W dodatku, każdy rezultat poparty jest dowodami, zrekonstruowanymi sesjami, korespondencją itd.

Wiedza totalna o sieci, zdarzeniach i logach

RSA NetWitness Suite pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy o treści ruchu sieciowego. Działania analityków sieciowych są niezauważalne dla pracowników i nie mają wpływu na ciągłość prowadzonego biznesu.

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń sieciowych

RSA NetWitness Suite umożliwia identyfikację zagrożeń wewnętrznych, zero-day i personalizowanego malware, ataków Advanced Persistent Threats, przypadków oszustw, szpiegostwa, kopiowania danych oraz ciągłego monitorowania stanu sieci i poziomu bezpieczeństwa.

Analizy śledcze w praktyce

Działania w czasie rzeczywistym obejmujące między innymi dowolną analizę kontekstową sieci czy rekonstrukcję przechwyconych danych pochodzących z logów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i szybkości reakcji

Skalowalność i potężne możliwości analityczne, automatyzacja procesów, skrócenie czasu reakcji na incydent i adaptacja do zmieniających się warunków.

  • Kompleksowa wiedza o każdym zdarzeniu sieciowym.

  • Możliwość analizy incydentu w czasie rzeczywistym, jak i „historycznie”.

  • Zaawansowany poziom bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury.

  • Znaczące skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie dowodów incydentu oraz remediację.

  • W pełni konfigurowalne przechwytywanie sesji pakietowych i ich rekonstrukcja oraz analiza live.

RSA NetWitness UEBA

to rozwiązanie analityczne zintegrowane jako rdzeń platformy zapewniające kompleksowe wsparcie podczas wykrywania naruszeń oraz ataków hakerskich. Bazuje na danych, zachowaniach użytkowników i jednostek wykorzystując przy tym algorytmy uczenia maszynowego zapewniając wszechstronne wykrywanie zagrożeń.

RSA NetWitness UEBA dodatkowo można darmowo poszerzyć o RSA NetWitness UEBA Essentials, który jest dostępny dla wszystkich klientów platformy za pośrednictwem RSA Live.

RSA NetWitness Endpoint

narzędzie stanowiące podstawową ofertę platformy zapewniające ciągły monitoring, bieżące wykrywanie i reagowanie na ukierunkowane ataki punktów końcowych. Dzięki ciągłej obserwacji i uczeniu maszynowemu, pozwala na głębszą analizę oraz identyfikację ataków zero-day, ukrytych i tych niezwiązanych ze złośliwym oprogramowaniem, które mogą zostać pominięte przez inne rozwiązania zapewniające ochronę i bezpieczeństwo.

Dodatkowo rozwiązanie RSA Netwitness Endpoint można darmowo rozszerzyć o RSA NetWitness Endpoint Insights.

RSA NetWitness Network

zapewnia natychmiastową widoczność, wydajne badanie i analizowanie pakietów sieciowych w celu poprawy wykrywania zagrożeń. Dzięki obserwacji w czasie rzeczywistym całego ruchu sieciowego (w środowisku wirtualnym, jak i w chmurze), oraz kombinacji analizy behawioralnej, technik analiz danych i zagrożeń wykrywa zarówno znane jak i nieznane ataki umożliwiając szybkie wykrywanie oraz reagowanie na zagrożenia.

RSA NetWitness Logs

narzędzie do monitorowania, gromadzenia, raportowania oraz zarządzania logami. Zapewnia widoczność, analizę i indeksację dzienników w czasie rzeczywistym (rozproszonych w całym środowisku IT) ułatwiając tym samym wykrywanie i śledzenie zagrożeń. Pozwala na krótkie, jak i długotrwałe przechowywanie pozyskanych informacji.

RSA NetWitness Orchestrator

kompleksowe narzędzie łączące w sobie zaawansowaną automatyzację oraz koordynację systemów komputerowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania incydentami.  Pozwala uzyskać w szybszy sposób spójną, przejrzystą i udokumentowaną ocenę zagrożeń oraz daje możliwość opracowania zintegrowanych i kontrolowanych procesów zarządzania.

RSA NetWitness Suite case study e-commerce

Jak aktywnie monitorować do 60K EPS oraz do 20 GBPS ruchu sieciowego w branży e-commerce?

pobierz case study

Whitepaper RSA NetWitness w Gartner Magic Quadrant

pobierz materiał PDF