mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

RSA® NetWitness® Suite

Rewolucyjna platforma do monitorowania, analizy zdarzeń i logów, która zapewnia pełną wiedzę o tym co dzieje się w sieci, pozwalając tym samym na rozwiązanie wielu wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych.

RSA NetWitness Suite to modułowe rozwiązanie pozwalające na przechwytywanie, rekonstrukcję oraz analizę 100% ruchu sieciowego i logów. Jest to narzędzie analityczne dające przejrzysty wgląd w infrastrukturę. Dzięki pełnej analizie pakietów umożliwia dużo lepsze rozpoznanie zagrożeń, ich identyfikację oraz analizę.

Rozwiązanie wychodzi poza podstawowe funkcje SIEM – przechwytywanie logów i pełnych pakietów sieciowych, oferując wykrywanie zaawansowanych ataków w czasie rzeczywistym oraz korelację pomiędzy zebranymi danymi. Pozwala to na pełną rekonstrukcję ataku w celu zrozumienia sposobu działania atakującego oraz wdrożenia skutecznego planu naprawczego.

RSA NetWitness Suite umożliwia kompleksową ochronę i analizę wszystkich zdarzeń wewnątrz sieci komputerowej. Silnik raportowy pozwala generować raporty i zestawienia w oparciu o zebrane dane. Moduł raportów jest w pełni interaktywny, w intuicyjny sposób umożliwia konfigurację poziomu i zawartości. W dodatku, każdy rezultat poparty jest dowodami, zrekonstruowanymi sesjami, korespondencją itd.

Wiedza totalna o sieci, zdarzeniach i logach

RSA NetWitness Suite pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy o treści ruchu sieciowego. Działania analityków sieciowych są niezauważalne dla pracowników i nie mają wpływu na ciągłość prowadzonego biznesu.

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń sieciowych

RSA NetWitness Suite umożliwia identyfikację zagrożeń wewnętrznych, zero-day i personalizowanego malware, ataków Advanced Persistent Threats, przypadków oszustw, szpiegostwa, kopiowania danych oraz ciągłego monitorowania stanu sieci i poziomu bezpieczeństwa.

Analizy śledcze w praktyce

Działania w czasie rzeczywistym obejmujące między innymi dowolną analizę kontekstową sieci czy rekonstrukcję przechwyconych danych pochodzących z logów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i szybkości reakcji

Skalowalność i potężne możliwości analityczne, automatyzacja procesów, skrócenie czasu reakcji na incydent i adaptacja do zmieniających się warunków.

  • Kompleksowa wiedza o każdym zdarzeniu sieciowym.

  • Możliwość analizy incydentu w czasie rzeczywistym, jak i „historycznie”.

  • Zaawansowany poziom bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury.

  • Znaczące skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie dowodów incydentu oraz remediację.

  • W pełni konfigurowalne przechwytywanie sesji pakietowych i ich rekonstrukcja oraz analiza live.

RSA NetWitness Suite case study e-commerce

Jak aktywnie monitorować do 60K EPS oraz do 20 GBPS ruchu sieciowego w branży e-commerce?

pobierz case study

Our current log files contain 70 million lines per day — of that 70 million, identifying those that might be Trojan communications was previously a very difficult undertaking. Using RSA NetWitness, we were able to immediately zero in on malicious traffic, cutting days of work out of our process.

It Executive, Large Financial Services Company

Industry opinion and the unique features and functionality of RSA NetWitness, added to the fact that three of our operating divisions were already using it with demonstrable success, persuaded us to put our trust in the solution.

Kevin Charest, Director & Program Manager CS IRC, HHS

RSA NetWitness enables indexing of data to create valuable metadata, which no other solution offered us. The granular visibility this makes possible means we can trust that we’re able to carry out detailed forensics when required

CISO, Large Non-Profit Organization