Rozwiązanie RSA® Archer® GRC

mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

Platforma RSA Archer GRC stworzona jest, aby wesprzeć proces zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) na poziomie biznesowym. Oznacza to, że ryzyko naruszenia bezpieczeństwa organizacji i zgodności z prawem jest analizowane we wszystkich obszarach biznesowych przedsiębiorstwa.

RSA Archer GRC jest platformą modułową, w związku z tym można wdrażać rozwiązanie etapowo, lub też zdecydować się na implementację tylko wybranych modułów. Platforma oferuje interfejs „point-and-click” do tworzenia i zarządzania aplikacjami biznesowymi. Użytkownicy nietechniczni mogą zautomatyzować procesy, usprawnić przepływ pracy, kontrolować dostęp użytkowników, dostosowywać interfejs użytkownika i zgłaszać nieprawidłowości w czasie rzeczywistym. Dodatkowo platforma pozwala na definiowanie własnych procesów w krótkim czasie oraz integrację z innymi rozwiązaniami zabezpieczającymi.

Tworzenie własnego systemu GRC

RSA Archer GRC pozwala na zarządzanie korporacyjnymi politykami, ocenę i reakcję na zagrożenia, raportowanie zgodności z kontroli wewnętrznych i uregulowanie wymogów wewnętrznych w skali całego przedsiębiorstwa.

Dopasowanie do potrzeb

RSA Archer umożliwia użytkownikom biznesowym konfigurację systemu GRC według własnych, indywidualnych potrzeb za pomocą point&click – bez konieczności kodowania.

Prosta rozbudowa

Łatwe tworzenie nowych rozwiązań platformy RSA Archer GRC lub możliwość skorzystania ze stworzonych przez ekspertów zarządzania ryzykiem i zgodności aplikacji za pomocą RSA Archer GRC Exchange.

Baza wiedzy RSA Archer GRC

Zawiera w sobie premapowane polityki, standardy kontroli, procedury, źródła, pytania i odpowiedzi związane z oceną ryzyka.

Dashboard i sprawozdawczość

Zapewniają administratorom informacje niezbędne do wykonywania zadań i podejmowania świadomych decyzji związanych ze zmianami w politykach GRC.

  • Automatyzacja procesów zarządzania, analizy ryzyka i zgodności.

  • Zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem procesów GRC w organizacji.

  • Wsparcie pracy dla działów IT, bezpieczeństwa, compliance i analizy ryzyka.

RSA® ARCHER® IT & SECURITY RISK MANAGEMENT

Zarządzanie ryzykiem w zakresie  IT i bezpieczeństwa

Na pozycji leadera wg Gartner® 2016 Magic Quadrant w obszarze zarządzania ryzykiem IT.

Moduł zarządzania ryzykiem w strukturze IT i bezpieczeństwa pozwala ograniczyć ryzyko, wymusza dopracowanie słabo zdefiniowanych zasad i procesów mogących rzutować na bezpieczeństwo operacyjne.

RSA® ARCHER® ENTERPRISE & OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) i ryzykiem operacyjnym (ORM)

Na pozycji leadera wg Gartner® 2016 Magic Quadrant w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Moduł pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ negatywnych zdarzeń, dzięki analizie informacji o zagrożeniach, procedurach, obowiązujących regulacjach w każdym aspekcie działania przedsiębiorstwa.

RSA® ARCHER® BUSINESS RESILIENCY

Elastyczność/wytrzymałość przedsiębiorstwa

Na pozycji lidera wg Gartner® Magic Quadrant w obszarze ciągłości działania przedsiębiorstwa przez ostatnie 3 lata.

Dzięki modułowi możliwe jest połączenie kontekstu biznesowego ze strategią kryzysową dotyczącą ciągłości działania przedsiębiorstwa i odzyskania np. utraconych danych.

RSA® ARCHER® AUDIT MANAGEMENT

Zarządzanie audytem

Moduł pozwala wzbogacić proces kontroli o kontekst bezpieczeństwa i zdefiniować obszary podatne na zagrożenia.

RSA® ARCHER® REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT

Zarządzanie zgodnością

Moduł pozwala na ustalenie zrównoważonego, powtarzalnego programu kontroli badającego zgodność dokumentów, produktów/usług, archiwizowania i przetwarzania danych z przepisami branżowymi, krajowymi, jak i międzynarodowymi.

A major benefit we’ve seen since implementing [RSA] Archer is more information transparency.

Marshall Toburen, Vice President and Operations Risk Manager, UMB Financial Corporation

Watch Royal Dutch Shell Compliance and Incident Manager Keith Herndon discuss why this multinational oil and gas company turned to RSA. Using RSA Archer, Royal Dutch Shell was able to remove manual legacy GRC processes, implement dependable GRC controls, and consistently measure compliance. As a result, the company achieved more cost-effective GRC processes on an end-to-end GRC platform, gaining a competitive advantage.

Keith Herndon, Compliance and Incident Manager @ Royal Dutch Shell

The integrated, mission-focused secure cloud solution accelerates affordable development, deployment, innovation, and performance of cloud implementations while reducing infrastructure costs and risks.

Curt Aubley, Vice-President, Nexgen Cyber Security & Innovation, Lockheed Martin Information Systems & Global Solutions