mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

RSA® Archer® do działań zgodnych z GRC

Platforma RSA Archer GRC stworzona jest, aby wesprzeć proces zarządzania ryzykiem i zgodnością (GRC) na poziomie biznesowym. Oznacza to, że ryzyko naruszenia bezpieczeństwa organizacji i zgodności z prawem jest analizowane we wszystkich obszarach biznesowych przedsiębiorstwa.

RSA Archer GRC jest platformą modułową, w związku z tym można wdrażać rozwiązanie etapowo, lub też zdecydować się na implementację tylko wybranych modułów.

  • Zarządzanie audytem (Audit Management)
  • Utrzymanie ciągłości działania i odporności biznesowej (Business Resiliency)
  • Zarządzanie ryzykiem IT i bezpieczeństwa (IT & Security Risk Management)
  • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i operacyjnym (Enterprise & Operational Risk Management)
  • Zarządzanie zgodnością z przepisami i korporacjami (Regulatory & Corporate Compliance Management)
  • Zarządzanie podmiotami zewnętrznymi (Third Party Governance)
  • Sektor publiczny (Public Sector)

Platforma oferuje interfejs „point-and-click” do tworzenia i zarządzania aplikacjami biznesowymi. Użytkownicy nietechniczni mogą zautomatyzować procesy, usprawnić przepływ pracy, kontrolować dostęp użytkowników, dostosowywać interfejs użytkownika i zgłaszać nieprawidłowości w czasie rzeczywistym. Dodatkowo platforma pozwala na definiowanie własnych procesów w krótkim czasie oraz integrację z innymi rozwiązaniami zabezpieczającymi.

A major benefit we’ve seen since implementing [RSA] Archer is more information transparency.

Marshall Toburen, Vice President and Operations Risk Manager, UMB Financial Corporation

Watch Royal Dutch Shell Compliance and Incident Manager Keith Herndon discuss why this multinational oil and gas company turned to RSA. Using RSA Archer, Royal Dutch Shell was able to remove manual legacy GRC processes, implement dependable GRC controls, and consistently measure compliance. As a result, the company achieved more cost-effective GRC processes on an end-to-end GRC platform, gaining a competitive advantage.

Keith Herndon, Compliance and Incident Manager @ Royal Dutch Shell

The integrated, mission-focused secure cloud solution accelerates affordable development, deployment, innovation, and performance of cloud implementations while reducing infrastructure costs and risks.

Curt Aubley, Vice-President, Nexgen Cyber Security & Innovation, Lockheed Martin Information Systems & Global Solutions