mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

Zarządzaj ryzykiem z RSA® Archer®

Rozwiązanie pozwala zredukować ryzyka biznesowe związane z podatnością architektury IT. W tym celu analizowane są bieżące zagrożenia, sytuacje w których doszło do naruszeń zasad bezpieczeństwa oraz błędy operacyjne w obszarze zgodności i bezpieczeństwa.

RSA Archer IT & Security Risk Management pozwala:

 • określić biznesowy kontekst bezpieczeństwa
 • zarządzać zasadami i standardami bezpieczeństwa – wykrywać ataki i reagować na nie
 • identyfikować i usuwać słabe punkty zabezpieczeń
 • Polityka bezpieczeństwa biznesowego & IT (IT & Security Policy Program Management)
 • Zapewnienie kontroli IT (IT Controls Assurance)
 • Badanie podatności na zagrożenia bezpieczeństwa IT (IT Security Vulnerabilities Program)
 • Zarządzanie ryzykiem IT (IT Risk Management)
 • Zarządzanie PCI (PCI Management)
 • Reakcja na naruszenie bezpieczeństwa & wystąpienie incydentu teleinformatycznego (Cyber Incident & Breach Response)
 • Kwantyfikacja ryzyka cybernetycznego (Cyber Risk Quantification)
 • Zarządzanie regulacyjne IT (IT Regulatory Management
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) (Information Security Management System (ISMS))