mediarecovery-titanium-partner-RSA

Mediarecovery posiada najwyższy status partnerstwa z RSA

Zadbaj o bezpieczną przyszłość swojej firmy

Dzięki wdrożeniu narzędzia RSA Archer Business Resiliency wszystkie zasoby firmowe i dotyczące ich procesy są w jednym miejscu. Wprowadzone informacje są uporządkowane, a zdefiniowany kontekst biznesowy pomaga łatwiej nimi zarządzać.

RSA Archer Business Resiliency ułatwia zarządzanie planami ciągłości działania (Business Continuity, BC) oraz usuwania skutków awarii IT (Disaster Recovery, DR). Zarządzanie niezliczoną liczbą planów dla wszystkich złożonych procesów, systemów, dostawców i innych elementów odbywa się w jednym miejscu.

Zespoły ds. zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management, BCM) korzystają z dynamicznych planów BC/DR, których aktualizowanie jest o wiele łatwiejsze. Ponadto procesy tworzenia, zatwierdzania i testowania planów są skoorynowane i odbywają się regularnie.