Przestępczość komputerowa i zwalczanie jej

Jak zwalczać przestępczość komputerową i zabezpieczać się przed oszustwami? O tym i wielu innych kwestiach dyskutowali w Szkole Policji w Pile policjanci i prokuratorzy z całego kraju – uczestnicy Akademii Taktyki Zwalczania Przestępczości Elektronicznej. Inicjatorami powstania Akademii byli: serwis Allegro, Stowarzyszenie Prokuratorów RP, Mediarecovery i Szkoła Policji w Pile.

Ideą tego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących zwalczania przestępczości elektronicznej. Zamierzeniem organizatorów była również wymiana wiedzy na temat nowych metod popełniania przestępstw elektronicznych oraz wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Akademia Taktyki Zwalczania Przestępczości Elektronicznej staje się jednym z ważniejszych tego rodzaju przedsięwzięć w kraju, ponieważ skupia grono specjalistów – prokuratorów, policjantów i przedstawicieli organizacji zajmujących się ściganiem przestępstw związanych z nowymi technologiami.

„Pragnę wyrazić nadzieję, że działalność Akademii, przyniesie wymierne korzyści wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim, że przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego kraju” – powiedział w swoim wystąpieniu mł. insp. Andrzej Gajewski Komendant Szkoły Policji w Pile. „Działania policji i prokuratury powinny być spójne. Na takich spotkaniach można wypracować wspólne koncepcje, dzięki którym ściganie przestępczości elektronicznej będzie jeszcze bardziej skuteczne” – to słowa prokuratora Krzysztofa Parulskiego, Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP. „W walce z internetowymi przestępcami potrzebna jest ciągła nauka. Mam nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do lepszej współpracy wszystkich stron śledztwa” – stwierdził Przemysław Krejza z Mediarecovery. „System szkoleń w tej dziedzinie w naszym kraju cały czas jest w powijakach. Mam nadzieję, że nasza Akademia choć w małej części wypełnia tę lukę” – mówił Bartek Szambelan z Allegro.pl