Radar jest stosunkowo prostym pomysłem. Fale radiowe odbijają się od obiektów i w ten sposób można je wykryć, wskazać ich lokalizację czy ustalić jak szybko i w jakim kierunku się poruszają. I choć w teorii jest to naprawdę proste bardzo trudno było wdrożyć to w praktyce. Pełną mocą wykorzystano radar w czasach II Wojny Światowej, a historycy wskazują, że miał on duży wpływ na wiele wydarzeń z tego okresu. Dziś możliwości radaru stosuje się o wiele szerzej niż potrzeby wojskowe.

Dobrze byłoby mieć odpowiednią tego typu technologię w środowisku zarządzania ryzykiem. Dzisiejsze, globalne zmiany społeczno-gospodarcze, środowiskowe i polityczne zwiększają stopień złożoności i szybkości zmian w obszarze ryzyka. Nawet najbardziej dojrzałe organizacje mają z tym problem. Dodatkowo czynniki przemysłowe, takie jak zmiany regulacyjne i konkurencyjne mają silny wpływ na strategie zarządzania ryzykiem.

Istnieją trzy kluczowe obszary, które powinny błyskać na czerwono na Twoim radarze.

Obszar pierwszy

Po pierwsze, prywatność i ochrona danych osobowych jest najważniejsza dla każdego. Niedawne głośne naruszenia danych miały ogromny znaczenie – począwszy od wizerunku marki na wartości osobistej kończąc. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (GDPR) rzuca cień na firmy z całego świata. Abstrahując od zawiłości samego rozporządzenia i kar grożących za jego złamanie, jest to kamień milowy dla ochrony prywatności, danych i tzw. zgodności. Nie obejdzie się w tym zakresie od wewnętrznej dyskusji w firmie pozwalająca ustalić w jaki sposób są zbierane, przechowywane i przetwarzane dane oraz jaka jest strategia ich ochrony.

Obszar drugi

Po drugie, skup się na „radarze”. W badaniu PwC pod nazwą Risk in Review z 2017 roku wynika, że 62% firm spodziewa się, że cyberprzestępcy zakłócą ciągłość działania ich biznesu w najbliższych 3 latach. W wyniku tych czynników więcej organizacji zmienia podejście z tego nastawionego na odzyskiwanie danych na podejście pozwalające zarządzać przerwami w działalności, niezależnie czy wynikają one z działalności ludzkiej czy przyczyn naturalnych, jak klęski żywiołowe. Wymaga to bardziej wszechstronnego niż do tej pory zarządzania ciągłością działania, odzyskiwania danych po awarii, zarządzania zdarzeniami i zarządzania kryzysowego.

Obszar trzeci

Po trzecie elastyczność musi stać się podstawową cechą każdej strategii zarządzania ryzykiem. Można powtarzać to wiele razy ale myśląc o ryzyku (i zarządzaniu nim) dzisiaj, nie można myśleć w kontekście tego co zrobilibyśmy jutro. Rewolucja cyfrowej transformacji przekłada się na bardzo wyrafinowane modele biznesowe, zarówno w ujęciu kulturowym, jak i organizacyjnym i dotyka wszystkich firm. Strategia zarządzania ryzykiem musi opierać się na mocnych fundamentach prowadzących do pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony z zachowaniem możliwości dostosowania się do zmieniających się stale wymagań biznesowych.

Jest pewne, że na Twoim radarze jest obecnie kilka migających punktów. Zarządzanie ryzykiem jest bowiem symbiotycznym ekosystemem – nie ma ryzyka indywidualnego, samodzielnego, oddzielonego od reszty procesów biznesowych. Kluczowe możliwości i konieczność zarządzania ryzykiem dziś to zapewnienie ochrony danych osobowych (prywatność), zapewnienie „dźwignięcia się” po kryzysie (odporność), oraz budowanie strategii, która będzie dostosowywać wewnętrzne kontrole do zmian zachodzących w firmie.

Źródło: Steve Schlarman, „Privacy, resiliency, flexibility – where are they on your risk radar?”, RSA Blog.