Stop dla zagrożeń w wiadomościach e-mail, social i mobile

To rodzina rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT odpowiadająca na problemy w kilku obszarach:

  • ochrony przed wyciekiem danych,
  • ochrony poczty e-mail,
  • ochrony przed spamem,
  • archiwizacji dokumentów oraz ich przesyłania.

Proofpoint Secure Messaging

Szybkie i automatyczne wdrożenie szyfrowania poczty bezpośrednio na bramie pocztowej, bazujące na politykach organizacji. Polityki zgodności, zabezpieczenia przed utratą danych i kontrola treści implementowane w precyzyjny sposób zgodnie z aktualnymi potrzebami. Proofpoint Key Service nie wymaga zarządzania kluczami, backupu i nakładów administracyjnych.

ProofPoint Enterprise Archive

Dostosowanie do wymogów eDiscovery. Funkcje nadzoru ułatwiają przystosowanie systemu do potrzeb audytów. Szybkie przeszukiwanie pozwala na dostęp do wszelkich danych poniżej 20 sekund. Technologia DoubleBlind zapewnia pełne bezpieczeństwo danych podczas transmisji i przechowywania w chmurze. Zwiększenie produktywności dzięki dostępowi do pełnych zasobów poczty.

Proofpoint Privacy

Możliwości DLP realizowane „w chmurze” – najłatwiejsza i najbardziej efektywna kosztowo metoda ochrony przed utratą danych poprzez pocztę e-mail. W zgodzie z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami zabezpiecza dane osobiste i chroni firmę przed odpowiedzialnością związaną z ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych, spełniając wymagania HIPAA, GLBA, PCI, SEC i wielu innych norm. Automatyczne wyszukiwanie niepublicznych informacji takich jak dane o finansach, stanie zdrowia itp. poprzez personalizowane reguły, zarządzalne słowniki i „smart indentifiers”. Zatrzymywanie wartościowych aktywów firmowych oraz poufnych informacji poprzez analizę i odpowiednią klasyfikację wewnętrznych dokumentów. Monitorowanie informacji odbywa się w strumieniu poczty wychodzącej co pozwala powstrzymać wypływ danych zanim jeszcze nastąpi. Dostępność jako SaaS i poprzez instalację w zasobach użytkownika jako appliance lub maszyna wirtualna VMware.

Proofpoint Shield

Skanowanie w poszukiwaniu cech charakterystycznych spamu. Analiza setek tysięcy atrybutów treści, reputacji, struktury przez technologię Proofpoint MLX. Przesyłanie pozytywnie zweryfikowanych wiadomości e-mail do wewnętrznego systemu bezpieczeństwa celem analizy zawartości, wymuszenia polityk i dostarczenia do użytkowników. Metoda uczenia maszynowego pozwala na zapewnienie wysokiej, średnio 80% skuteczności.

Proofpoint Secure File Transfer

Możliwość określenia dopuszczalnej wielkości załącznika pocztowego. Automatyczna kontrola wielkości załącznika, w przypadku jej przekroczenia plik ładowany jest do urządzenia Proofpoint File Transfer. Urządzenie wysyła do odbiorcy wiadomości bezpieczny link z limitowaną datą ważności. Autentykacja odbiorcy wiadomości.

Zintegrowane rozwiązanie do kompleksowej ochrony poczty elektronicznej w wybranych obszarach: Email Security, Data Loss Prevention, szyfrowanie i archiwizacja poczty, Secure File Transfer, zaawansowane wyszukiwanie i raporty. Proofpoint dostarcza pojedynczą platformę zapewniającą zaspokojenie wszystkich potrzeb bezpieczeństwa i ochrony poczty elektronicznej.

Ogólna charakterystyka:

  • Jedna platforma umożliwiająca usługi DLP, ochrony, archiwizacji oraz centralnie zarządzanego szyfrowania poczty elektronicznej.
  • Wysoka dokładność przy minimalnej wymaganej konfiguracji.
  • Centralna konfiguracja, konsolidacja logów, raportowanie oraz kwarantanna dostępna z pojedynczego urządzenia.
  • Dostępne opcje: hardware appliance, Virtual appliance, software oraz SaaS.

Proofpoint Dynamic Reputation & netMLX

Usługa określania reputacji maili wykorzystująca połączenie lokalnych zachowań danych oraz globalnie obserwowanej reputacji, mająca na celu blokowanie przychodzących połączeń ze złośliwych adresów IP.

Proofpoint Spam Detection

Zapewnia całkowitą ochronę przeciwko spamowi, atakom związanym z treściami dla dorosłych oraz phishingiem. Technologię Proofpoint MLX (machine learning technology) charakteryzuje niezwykła skuteczność (ponad 99,5%) z najniższym współczynnikiem „false positives”.

Proofpoint Virus Protection

Zapewnia ochronę przed wirusami dostarczanymi przez wiadomości email, robakami i trojanami. Oparty na silniku antywirusowym McAfee – jednego z wiodących dostawców na świecie.

Proofpoint Zero-Hour Anti-Virus

Zabezpiecza przed epidemiami wirusów w najwcześniejszej ich fazie – godziny przed pojawieniem się sygnatur antywirusowych. Funkcjonalności Data Loss Prevention (DLP).

Proofpoint Regulatory Compliance

Ochrona przed odpowiedzialnością związaną z wyciekiem prywatnych danych, szczególnie obowiązującą w regulacjach takich jak HIPAA, GLBA, PCI, CA SB-1386 itp.

Proofpoint Digital Asset Security

Ochrona przed wyciekiem poufnych informacji poprzez pocztę elektroniczną poprzez zaawansowane algorytmy częściowego dopasowywania dokumentów.

Proofpoint Network Content Sentry

Rozszerzenie funkcji DLP w obszarze ochrony własności prywatnej oraz intelektualnej o strumienie HTTP oraz FTP

Proofpoint Secure Messaging

Szyfrowanie wiadomości w oparciu o zdefiniowaną politykę w celu wyeliminowania ryzyka utraty danych oraz pozostania w zgodności z różnego typu regulacjami. Identity Based Encryption jest łatwym do zarządzania (dla administratorów) systemem transparentnego (dla użytkowników) szyfrowania.

ProofPoint Enterprise Archive

Proofpoint Enterprise Archive to rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie kosztów archiwizacji oraz przeszukiwania „historycznych” wiadomości pocztowych. Przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych, umożliwia łatwe zarządzanie politykami przeszukiwania archiwum, także w przypadku dochodzeń śledczych opartych o eDiscovery.

Proofpoint Privacy

Jest modułem zapewniającym „ochronę w głębi” dla wszystkich typów prywatnych informacji. Zapewniając pełną ochronę prywatnych informacji i kontrolę nad wysyłanymi treściami, Proofpoint Privacy jest jednocześnie jednym z najprostszych w obsłudze i implementacji rozwiązaniem tego typu.
Wykorzystując wiele poziomów ochrony do zabezpieczenia poufnych informacji Proofpoint Privacy przetwarza informacje na wiele sposobów: wiadomości mogą być blokowane, przekierowywane, modyfikowane, kierowane do kwarantanny lub szyfrowane. Jednocześnie monitorowanie informacji odbywa się w strumieniu poczty wychodzącej, co pozwala powstrzymać wypływ danych zanim jeszcze nastąpi.

Proofpoint Shield

Rozwiązanie typu SaaS (Software as Service) umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa poczty dzięki współpracy z dowolnym appliance odpowiedzialnym za jej filtrację.
Dzięki przetwarzaniu poczty przychodzącej w chmurze, stanowi pierwszą linię obrony przed spamem. Po wstępnej weryfikacji niebezpieczne połączenia są odrzucane, natomiast prawidłowe wiadomości są przesyłane dalej do wewnętrznego systemu bezpieczeństwa poczty w celu dalszej analizy a następnie dostarczane dla użytkowników.

Proofpoint Secure File Transfer

Umożliwia skuteczny i bezpieczny transfer dużych plików lub plików, które wymagają zwiększonej ochrony z jednoczesnym wyeliminowaniem negatywnego wpływu na obciążenie infrastruktury poczty elektronicznej.

Proofpoint’s solution has reduced the administrative strains placed on the team while still retaining complete control over our email environment. Anti-spam and anti-virus performance has been excellent, resulting in a greatly improved experience for our email users.

J.E. Dunn Group

Proofpoint was the right technology choice. We needed a solution that could easily scale with our continued growth, without having to invest in new hardware or worry about capacity planning issues. Proofpoint is really the best of both worlds. It gives us all of the control and customizability of an on-premises solution, with the convenience, scalability and cost-effectiveness of a hosted service.

Washington State University