Projekt VIC

Project VIC to globalne partnerstwo, które wykorzystuje zaawansowane technologie w celu zwalczania przemocy wobec dzieci i handlu ludźmi.

Celem Projektu VIC jest stworzenie ekosystemu umożliwiającego wymianę informacji i danych między krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania. Dzięki platformie spełniającej te funkcje organy ścigania identyfikują ofiary i lokalizują sprawców na całym globie. W Projekcie VIC bierze udział ponad 2500 instytucji z 40 krajów, które są gotowe i zmotywowane, aby walczyć z wykorzystywaniem osób nieletnich oraz ukrócać rozprzestrzenianie się materiałów o charakterze seksualnym.

więcej na temat projektu
  • Szybsza weryfikacja materiału dowodowego, dzięki dostępowi do międzynarodowej bazy.

  • Skrócenie czasu poświęconego na identyfikację podejrzanego lub ofiary.

  • Zmniejszenie obciążenia śledczych prowadzących sprawy dotyczące wykorzystywania osób nieletnich.