Pierwszy program do usuwania danych z rekomendacją bezpieczeństwa

Program do usuwania danych firmy Mediarecovery uzyskał rekomendację Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Firma Mediarecovery, świadcząca usługi z zakresu informatyki śledczej (computer forensics), poinformowała o przyznaniu rekomendacji dla MediaErasera – flagowego produktu firmy do bezpowrotnego usuwania danych. Rekomendację wydało Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – organizacja stowarzyszająca najlepszych w kraju specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych.

Procedury bezpowrotnego kasowania danych powinny być stosowane w szczególności przy przeglądaniu elektronicznych dokumentów objętych klauzulą poufności. Dzięki rekomendacji KSOIN firma Mediarecovery może oferować produkt firmom, dla których kwestia bezpieczeństwa jest krytycznym czynnikiem. Do takich firm można zaliczyć przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, energetycznej i innych zaliczanych do sektorów strategicznych w gospodarce narodowej.

Procedura rekomendacji potwierdziła, że po usunięciu danych za pomocą MediaErasera niemożliwe jest odzyskanie informacji przy pomocy dostępnych dzisiaj technologii, nawet w specjalistycznym laboratorium odzyskiwania danych.

O programie MediaEraser

MediaEraser służy do bezpowrotnego usuwania danych. Firma Mediarecovery gwarantuje, że danych usuniętych za jego pomocą nie da się odzyskać z wykorzystaniem dostępnych dzisiaj technologii. MediaEraser pozwala nieodwracalnie usunąć dane z nośników takich jak dyski twarde, pamięci USB, dyskietki i inne. MediaEraser jest również elementem pakietu świadczonej przez Mediarecovery usługi utylizacji danych.

Program oferowany jest w trzech wersjach:
· Lite – pozwala na usuwanie pojedynczych plików (bez możliwości usuwania katalogów i plików powyżej 10kb), dostępna jest do nieodpłatnego pobrania na stronie: www.mediarecovery.pl
· Standard – pozwala na kasowanie plików oraz całych folderów. Stanowi uzupełnienie opcji „Usuń” w Windows.
· Premium – pozwala na fizyczne kasowanie nośników, czyszczenie pustego miejsca i tzw. slack-space, czyli końcowych części komórek pamięci na dysku twardym komputera.