Kontakt
Bezpieczeństwo użytkowników Bezpieczeństwo aplikacji i sieci Informatyka śledcza Bezpieczeństwo danychRSA Data Loss Prevention
Wymaganie ISO 27001: A.7.2.Klasyfikacja informacji

RSA Data Loss Prevention

Umożliwia odkrywanie i monitorowanie lokalizacji i przepływu wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe, dane kart kredytowych czy własność intelektualna. Pozwala na edukowanie użytkowników i kontrolę celem ochrony danych przed wyciekiem.
Funkcjonalność

Kompleksowa ochrona

Zapobieganie przed utratą wrażliwych informacji poprzez e-mail, webmail, media społecznościowe, FTP, Web, Web 2.0, komputery, maszyny wirtualne, smartfony, Microsoft SharePoint, serwery plików, NAS/SAN, bazy danych czy urządzenia USB.

Precyzyjna klasyfikacja

Identyfikacja wrażliwych informacji dzięki najlepszej na rynku dokładności poprzez połączenie RSA DLP i specjalistycznej klasyfikacji zawartości, urządzeń opartych o odciski palców, bogatej analizy meta danych oraz specjalnie zaprojektowanych przez ekspertów polityk wewnętrznych.

Edukacja użytkowników

RSA DLP pozwala na monitorowanie czynności wykonywanych przez użytkowników na danych wrażliwych i edukowanie ich w czasie rzeczywistym na temat obowiązujących regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa danych. Wpływa to pozytywnie na zachowania pracowników podczas pracy na poufnych danych.

Integracja z innymi platformami bezpieczeństwa

RSA DLP integruje się z wieloma systemami bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym z Microsoft, Cisco, EMC, VMware, McAfee i innymi. Pozwala to maksymalizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Automatyzacja przepływu pracy

Poprawa zarządzania projektami dzięki wykorzystaniu automatycznego procesu zarządzania politykami reakcji na incydenty, ukierunkowanymi na ludzi i procesy.

Inne rozwiązania sieciowego zabezpieczenia przed wyciekiem danych: McAfee Network Data Loss Prevention

Moduły

Moduły RSA Data Loss Prevention zapewniają klasyfikację i wgląd w wykorzystanie i przechowywanie wrażliwych danych. Po zlokalizowaniu informacji, które powinny być chronione DLP będzie ostrzegać, kontrolować i egzekwować przestrzeganie w pełni konfigurowalnych przez dział IT zasad i polityk bezpieczeństwa.

Wszystkie trzy moduły RSA DLP są zarządzane za pomocą centralnej konsoli. Mają również wbudowane ponad 170 polityk bezpieczeństwa i system zarządzania incydentem.

RSA Data Loss Prevention (DLP) Datacenter

Skanuje całą infrastrukturę, wskazuje ryzyka dla danych w spoczynku, automatycznie komunikuje się z końcowym użytkownikiem biznesowym i systematycznie przeprowadza remediację ryzyka.

DLP Datacenter automatycznie wykrywa dane przechowywane na pamięciach sieciowych, takich jak serwery plików Microsoft Windows i UNIX, NAS/SAN, Microsoft SharePoint, Lotus Notes, bazy danych i lokalne dyski Windows PC. Wykorzystuje unikalne technologie takie jak grid-based scanning i czasowych agentów do efektywnego skanowania dużych repozytoriów danych bez potrzeby używania dodatkowego sprzętu.

RSA Data Loss Prevention (DLP) Network

Monitoruje wszystkie połączenia sieciowe dla wrażliwych danych, aktywnie edukuje użytkowników końcowych i wymusza kontrole w czasie rzeczywistym aby zapobiec nieautoryzowanym działaniom.

Obejmuje różne kanały komunikacji sieciowej, w tym poczty elektronicznej, Internetu, portali społecznościowych, komunikatorów, ruchu szyfrowanego, e-maili wysyłanych ze smartfonów i tabletów, FTP i TCP.

RSA Data Loss Prevention (DLP) Endpoint

Chroni poufne dane w komputerach poprzez aktywne monitorowanie i egzekwowanie kontroli działań użytkowników końcowych, takich jak drukowanie, kopiowanie na CD/DVD, USB, zapis do plików udostępnionych w sieci, poczty webowej i mediów społecznościowych.

Skanuje wszystkie dyski lokalne celem kontroli ryzyka dla danych wrażliwych, zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach i systemach wirtualnych.

Inne rozwiązania sieciowego zabezpieczenia przed wyciekiem danych: McAfee Network Data Loss Prevention

Korzyści

  • » Zaawansowana ochrona przed wyciekiem danych.
  • » Edukacja użytkowników końcowych oraz podniesienie ich stanu świadomości w zakresie konieczności ochrony danych firmowych.
  • » Zmniejszenie kosztów niezbędnych do poprawnej administracji bezpieczeństwem.
  • » Automatyzacja procesów bezpieczeństwa danych i zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na administrowanie.


Inne rozwiązania sieciowego zabezpieczenia przed wyciekiem danych: McAfee Network Data Loss Prevention

RSA Data Loss Prevention - Referencje


RSA Data Loss Prevention zostało umieszczone w sekcji „liderzy” magicznego kwadrantu Gartnera za 2012 rok.

 


Wydrukuj tę stronę | Do góry

Poprzedni produkt: Mediaeraser

Następny produkt: Usługa nieodwracalnego kasowania danychStrona główna | Biuro prasowe | Kariera | Konferencje i wydarzenia | Kontakt


Informatyka śledcza - sklep
Kontakt

Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice

tel.: +48 32 782 95 95
fax: +48 32 782 95 94


e-mail: biuro@mediarecovery.pl

Newsletter


Zobacz dojazd