Mediaimager Software

Producenci

Mediarecovery

Język interfejsu

Angielski

Rodzaj

Software

Rodzaj nośnika

HDD, SSD

Sposób odzyskiwania

Odzyskiwanie fizyczne, Odzyskiwanie logiczne

zobacz cały opis
Produkt został dodany do wyceny.

opis

Mediaimager pozwala na tworzenie obrazu dysku twardego zgodnego z jego źródłem do zastosowań w odzyskiwaniu danych. Wraz z aplikacją Mediaimager dostarczona jest aplikacja MediaBlocker zabezpieczająca przed ewentualnym zapisem na dysku źródłowym tzw. bloker.

funkcjonalności

 • Obsługa dysków ATA/IDE, SATA (w tym przejściówek dla dysków M.2, mSATA etc.), SCSI, USB, nośników montowanych w adapterach do portów PCI-Express np. dysków NVMe z wizualizacją interfejsu za pomocą ikon.
 • Wyświetlanie informacji o dysku: numer, magistrala, model, firmware, pojemność, ilość sektorów rozmiar sektora.
 • Monitor transferu danych z dysku twardego dla dysków fizycznych.
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie sektora startowego.
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie sektora końcowego.
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie ilości sektorów, która odczytywana jest przy jednej komendzie odczytu.
 • Opcja zatrzymująca tworzenie obrazu w momencie, kiedy dysk twardy przestaje być dostępny w systemie.
 • Opcja tworzenia obrazu z pomijaniem błędów.
 • Opcja pomijania błędów z odczytem w kierunku przeciwnym (umożliwiająca ustawienie w polu edycyjnym ilości pomijanych sektorów).
 • Opcja powoduje natychmiastowe zatrzymanie tworzenia obrazu po napotkaniu błędu odczytu.
 • Podawanie informacji o rozmiarze obrazu w B, KB, MB, GB lub TB.
 • Podawanie informacji o rozmiarze bitmapy w B, KB, MB, GB lub TB.
 • Podawanie szacowanego czasu do zakończenia obliczany na podstawie szybkości transferu danych oraz ilość sektorów do przetworzenia.
 • Wizualizacja bitmapy jako siatki w postaci kwadratów obrazująca przestrzeń dysku twardego.
 • Wyświetlane i zapamiętywane informacje: Czas i godzina, komponent, z którego pochodzi zdarzenie, treść zdarzenia. Obliczanie i wyświetlanie różnicy czasu w pasku statusu na podstawie zaznaczonych zdarzeń – różnica czasu pomiędzy pierwszym a ostatnim zdarzeniem.

potrzebujesz wsparcia?