Szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej – Specialist jest wprowadzeniem do ścieżki edukacyjnej „informatyka śledcza”. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną, podczas której uczestnicy zaznajomieni są z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Część praktyczna kursu koncentruje się na przekazaniu kursantom wiedzy o sposobach wyodrębniania, zabezpieczania i analizy danych. Obejmuje ponadto praktyczną prezentację metod przygotowania środowiska do analizy, pozyskiwania informacji cyfrowych oraz poznania technik poszukiwania tzw. śladów ulotnych.

Najbliższe szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej.

Korzyści:

 • umiejętność ustalania genezy wycieku danych w firmie/organizacji.
 • zdolność przeprowadzenia dochodzenia elektronicznego i zabezpieczenie materiału dowodowego.
 • poznanie sposobów weryfikowania kanałów informacji, którymi wyciekają najważniejsze dane.
 • umiejętność ustalenia tożsamości nielojalnych pracowników.
 • zdolność weryfikacji poziomu bezpieczeństwa danych w sieci.
 • umiejętność skutecznego monitoringu sieci i pracowników w celu zapobiegania incydentom.

Program szkolenia Praktyczny kurs informatyki śledczej – Specialist:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru informatyki śledczej.

Program szkolenia obejmuje:

 • przygotowanie do analizy i pozyskiwania danych,
 • techniki pozyskiwania ulotnych śladów,
 • wyodrębnianie danych,
 • wyszukiwanie danych,
 • filtrowanie danych,
 • metody sprawdzania poprawności plików.