Praktyczny kurs informatyki śledczej – poziom Expert kierowany jest do osób, które uczestniczyły w szkoleniu na poziomie Specialist oraz Professional. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy poznają metody sprawdzania, jakie aplikacje i kiedy były uruchamiane, przeprowadzą analizę dysków i plików w celu wyodrębnienia z nich danych. Szkolenie dostarcza też wiedzę w zakresie odzyskiwania haseł Windows oraz rekonstrukcji macierzy, co ma krytyczne znaczenie w trakcie analizy zasobów sieciowych. Zaprezentowane zostaną techniki pozyskiwania informacji z pliku wymiany systemu Windows. Wykładowcy zademonstrują również jak odzyskać miniatury plików, które mogą okazać się kluczowe w trakcie dochodzenia.

Najbliższe szkolenia

Paź 29

Praktyczny Kurs Informatyki Śledczej – Expert

29 października - 30 października

Cel szkolenia:

Zdobycie najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zabezpieczania danych cyfrowych oraz analiz w informatyce śledczej.

Korzyści:

 • umiejętność prowadzenia zaawansowanych analiz śledczych w obrębie rozległych infrastruktur sieciowych,
 • zapoznanie się z najbardziej zaawansowanymi metodami analizy danych,
 • możliwość prowadzenia wnikliwych dochodzeń dzięki umiejętności sprawdzenia typu aplikacji i czasu ich uruchomienia,
 • poznanie wartościowych, dodatkowych źródeł dowodów elektronicznych (np. plik wymiany, miniatury plików).

Program szkolenia Praktyczny kurs informatyki śledczej – poziom Expert:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru informatyki śledczej. Program obejmuje niżej wymienione zagadnienia:

 • specyfikę elektronicznego materiału dowodowego
 • prawne aspekty informatyki śledczej
 • wybrane zagadnienia dotyczące elektronicznego materiału dowodowego na gruncie postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną:

 • metody sprawdzania, jakie aplikacje i kiedy były uruchamiane,
 • analiza plików oraz dysków, pod kątem wyodrębnienia z nich danych,
 • wyszukiwanie plików miniatur i pozyskiwanie z nich obrazków,
 • rekonstrukcja macierzy,
 • dowód elektroniczny w prawie polskim,
 • odzyskiwanie haseł Windows.