Pozyskuj i dekoduj dane z rejestratorów CCTV

Dzięki rozwiązaniu DVR Examiner możesz w łatwy sposób pozyskać i dekodować dane z rejestratorów CCTV.

DVR Examiner umożliwia:

  • rozpoznanie i przekonwertowanie zawartości z rejestratorów CCTV do powszechnie znanych formatów (np.avi),
  • dostęp do materiału, nawet wówczas gdy urządzenie opatrzone jest hasłem w panelu administratora
  • odzyskanie usuniętych danych z rejestratorów,
  • dekodowanie fragmentów danych (np. z niekompletnych lub uszkodzonych dysków),
  • dekodowanie zawartości dysków lub ich kopii, bez potrzeby posiadania rejestratora,
  • błyskawiczne przeglądanie treści poprzez wbudowany odtwarzacz,
  • wyodrębnienie i eksportowanie fragmentów nagrań istotnych dla sprawy.

Dzięki swoim atrybutom, DVR Examiner jest wybierany przez światowych specjalistów, którzy zajmują się analizą danych video.