Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015 jednogłośną decyzją przyznała firmie Mediarecovery tytuł Laureata oraz Srebrne Godło w kategorii QI Service – za usługę najwyższej jakości – Akademię Informatyki Śledczej.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Proces wyłaniania finalistów konkursu przez Kapitułę realizowano na podstawie oficjalnych danych, opinii organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.

Akademia_Informatyki_Sledczej_Quality_International_2015Otrzymane wyróżnienie potwierdza status Mediarecovery jako innowacyjnej firmy, będącej liderem w branży szeroko rozumianej informatyki śledczej. Nagrodzone szkolenia w ramach Akademii Informatyki Śledczej charakteryzują się unikalnością zakresu tematycznego oraz najwyższym poziomem jakości, co znajduje potwierdzenie w wynikach ankiet uczestników. Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce, skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością.

Konkurs zorganizowało Forum Biznesu pod patronatem, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://akademia.mediarecovery.pl/