Oxygen Forensic

Oxygen Forensic to lider w dziedzinie informatyki śledczej i reagowania na incydeny.
Strona Partnera

Oxygen Forensic to lider w dziedzinie informatyki śledczej i reagowania na incydenty. Firma ma siedzibę w USA i obsługuje klientów w 150+ krajach. Współpracuje z najlepszymi ludźmi na całym świecie i dostarcza narzędzia i rozwiązania, które przynoszą korzyści organom ścigania, agencjom rządowym, organizacjom i przedsiębiorstwom na całym świecie.

potrzebujesz wsparcia?