Szkolenie „Odzyskiwanie danych – poziom Professional” jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem do tematyki odzyskiwania danych z nośników. Uczestnicy kursu dowiedzą się również w jaki sposób rozróżniać typy oraz następstwa fizycznych i logicznych usterek dysków twardych. Zajęcia praktyczne skupiają się na diagnostyce, naprawie uszkodzeń i tworzeniu kopii dysków oraz na analizie i odbudowie struktur danych.

Najbliższe szkolenia

Lip 02

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu odzyskiwania danych analiz twardych dysków.

Korzyści:

 • umiejętność przeprowadzenia analizy uszkodzonego nośnika informacji,
 • odzyskiwanie umyślnie lub nieumyślnie skasowanych danych z twardych dysków,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie działań profilaktycznych,
 • zabezpieczanie twardych dysków w taki sposób, aby mogły stanowić niepodważalny dowód w sprawach sądowych,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia  „Odzyskiwanie danych – Professional”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru odzyskiwania danych z nośników.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane:

 • najlepsze praktyki z obszaru odzyskiwania danych,
 • metody zabezpieczenia nośników w celu zachowania integralności danych,
 • techniki odzyskiwania danych,
 • przypadki utraty danych,
 • procesy odzyskiwania danych,
 • działania profilaktyczne.