Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Media sp. z o. o . z siedzibą w Katowicach, ul. Piotrowicka 61, 40 – 723 Katowice,  NIP: 634-23-41-032, REGON: 276541897, Kapitał zakładowy: 479 298 PLN. Kontakt do administratora: zgoda.HR@mediarecovery.pl, +48 32 782 95 95

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

W związku z procesem rekrutacji przetwarzane są dane zawarte w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (np. CV, liście motywacyjnym czy innych dokumentach) oraz inne dane na Twój temat zgromadzone w czasie rekrutacji (np. w czasie rozmów kwalifikacyjnych).

W jakim celu moje dane będą przetwarzane?

Wszystkie powyższe dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. Dodatkowo jeśli wyrazisz na to zgodę dane mogą być przetwarzane w celu rekrutacji na inne stanowiska, oferowane przez nas w przyszłości (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku).

Rodzaj danychPodstawa przetwarzania
Dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodoweArt. 6 ust.1 lit c RODO w związku z art. 22‘ § 1 k.p
Pozostałe podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane oraz pozyskane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego, a także dane przesłane nie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę.Art. 6 ust.1 lit a RODO tj na podstawie zgody

Czy muszę podawać swoje dane?

Jeśli chcesz aplikować do naszej firmy konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych wynikających z art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i ich brak nie wykluczy Cię automatycznie z możliwości udziału w rekrutacji. Musisz jednak pamiętać, że brak niektórych z nich (np. brak numeru telefonu lub adresu e-mail) może utrudnić nam kontakt z tobą lub właściwą ocenę twojej kandydatury.

Czy dane są przetwarzane automatycznie (profilowane)?

Nie. Proces rekrutacji i selekcji jest prowadzony w 100 % przez naszych pracowników lub współpracowników. Nie profilujemy danych kandydatów w sposób automatyczny, a to czy zaprosimy Cię do kolejnego etapu rekrutacji zależy od decyzji osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie.

Czy moje dane są komuś przekazywane? Czy są przekazywane poza unię europejską?

Twoje dane są przetwarzane przez upoważnionych do tego pracowników lub inne osoby związane z naszą firmą stosowną umową tj. pracowników działu HR i managerów zespołów do których prowadzona jest rekrutacja oraz członków zarządu.

Twoje dane są przetwarzane przez dostawców usług wsparcia takich jak hosting strony www na której znajduje się formularz zgody czy poczta elektroniczna, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Część naszych dostawców posiada siedziby poza Unią Europejską jednak wszyscy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, o ile taki obowiązek nie będzie na nas spoczywał w wyniku powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przez jaki czas przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do  momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu lub do momentu wycofania przez ciebie zgody na przetwarzanie danych, w przypadku danych wykraczających poza zapisy art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Jeśli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi szybciej.

Okres przetwarzania może każdorazowo  zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Twoją osobą, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Jakie mam prawa?

W każdym momencie możesz wycofać każdą z udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania do momentu cofnięcia zgody. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci także prawo dostępu do Twoich danych. Możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych