W związku z gwałtownym przekroczeniem bezpiecznego poziomu wód w Polsce południowej, Mediarecovery zaoferowała pomoc dotyczącą nieodpłatnej usługi odzyskania danych z zalanego sprzętu komputerowego urzędom gmin, które najdotkliwiej ucierpiały z powodu powodzi.

Z uwagi na sytuację kryzową w gminach leżących na południu Polski, dotkniętych żywiołem zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy wesprzeć sztaby antykryzysowe i urzędy zajmujące się ratowaniem osób, dobytku i zapobieganiem skutkom powodzi – mówi Sebastian Małycha, prezes Mediarecovery.

W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie koordynacja działań antykryzysowych opiera się w większości na sprzęcie elektronicznym, jego usterki, utrata danych prowadzić mogą do wielu problemów mogących mieć dotkliwe skutki. Dodatkowo gminy będą musiały wyłożyć środki finansowe na zabezpieczanie koryt rzek, domów, a po opanowaniu sytuacji naprawę dróg i mostów i wielu innych inwestycji.

Dlatego też mając stabilną pozycję na rynku, uznaliśmy, iż możemy pomóc najbardziej dotkniętym przez powódź gminom bezpłatnie – dodaje Sebastian Małycha – Niestety nie możemy wysłać naszych pracowników np. do układania worków z piaskiem. Możemy natomiast pomóc w tym co potrafimy robić najlepiej.

List z ofertą pomocy został skierowany w dniu dzisiejszym do 5 gmin leżących w Polsce południowej. Inne gminy potrzebujące pomocy w tym zakresie proszone są o kontakt z Mediarecovery. Zawarto w nim również podstawowe porady dotyczące postępowania z zalanym sprzętem komputerowym.

Jak szacują eksperci w dzisiejszym świecie ponad 93% informacji porusza się droga elektroniczną, komputery pracują w wielu miejscach, których na co dzień nie zauważamy. Wcześniejsze przypadki powodzi w Polsce dowiodły, że sprzęt komputerowy i zapisane w nich dane równie często ulega podtopieniu jak i inne elementy infrastruktury.