MobileIron

MobileIron2018-02-08T16:13:30+00:00

MobileIron

MobileIron jest multisystemową platformą służącą do zarządzania i ochrony zasobów mobilnych. Pozwala na kontrolę nad aplikacjami, dokumentami i urządzeniami występując zarówno jako oprogramowanie on-premise jak i usługa w chmurze poprzez MobileIron Connected Cloud. Rozwiązanie idealne dla przedsiębiorstw o dużym nasyceniu sprzętem typu smartfony i tablety.

 • Umożliwia użytkownikom dostęp do aplikacji i danych na wybranym urządzeniu – niezależnie od miejsca.

 • Zapewnia kontrolę dostępu “w locie” poprzez wymuszenie polityk bezpieczeństwa.

 • Kompletne zarządzanie zasobami urządzeń mobilnych, aplikacji i treści.

 • Możliwość dynamicznego definiowania i update’ów konfiguracji, bezpieczeństwa i zarządzania politykami dla aplikacji, zawartości i urządzeń.

 • Skalowalność – do 100 tys. urządzeń uruchomionych na jednym appliance.

 • Pierwsze rozwiązanie mobilne dla pracy w chmurze spełniające warunki zgodności z certyfikacją SSAE 16 SOC 2 Type 1.

Apps@Work

Rozwiązanie służące do zarządzania i zabezpieczenia zasobów aplikacji mobilnych w środowisku biznesowym. Centralne zarządzanie zasobami wiarygodnych aplikacji przy pomocy modułu Enterprise App Storefront umożliwia łatwą ich dystrybucję przy zachowaniu ścisłej ochrony przed instalacją niezaufanych treści. Jednocześnie Apps@Work działa praktycznie niezauważalnie dla użytkownika końcowego.

App Delivery Network

MobileIron App Delivery Network znacznie przyspiesza proces przesyłu aplikacji mobilnych do użytkownika końcowego zmniejszając obciążenie sieci firmowej.
AppDelivery Network spójnie integruje się z Apps@Work, sprawiając że użytkowanie zarówno po stronie wysyłającej (administratora) jak i pobierającej aplikacje (użytkownik) pozostaje niezmienne.

Docs@Work

MobileIron Docs@Work pozwala użytkownikowi na łatwy dostęp, przechowywanie i przeglądanie dokumentów pochodzących z wiadomości email czy też usług takich jak SharePoint. Po stronie administratora umożliwia z kolei kontrolę DLP dla powyższych treści zabezpieczając je przed nieautoryzowanym dostępem.

Perhaps the most comprehensive approach to enterprise mobility, with the integration of voice biometrics a key differentiator. Another huge major positive is the open SIM Development Kit and the possibility for developers to voice-enable apps.

Annual Global Mobile Awards, GSMA Mobile World Congress, Barcelona
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • > Skontaktuj się z nami <
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • > Skontaktuj się z nami <
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • > Skontaktuj się z nami <
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • > Skontaktuj się z nami <
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • > Skontaktuj się z nami <