Dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo firmowych urządzeń mobilnych?

Zagrożenia dla przedsiębiorstwa:

Używanie urządzenia służbowego jak prywatnego

Traktowanie telefonu służbowego, jako platformy testowej do wszystkiego co można spotkać w Internecie.

Brak systemu, który w sposób ciągły sprawdza urządzenie pod względem bezpieczeństwa.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że do zdecydowanej większości telefonów możemy się dostać różnymi metodami wykorzystywanymi w dziedzinie mobile foreniscs. A w przypadku utraty urządzenia przez pracownika, szansę dostępu do jego danych oceniam na poziomie 95%.

Michał Tatar , Mobile Security Engineer Mediarecovery

MobileIron

MobileIron jest multisystemową platformą służącą do zarządzania i ochrony zasobów mobilnych. Pozwala na kontrolę nad aplikacjami, dokumentami i urządzeniami występując zarówno jako oprogramowanie on-premise jak i usługa w chmurze poprzez MobileIron Connected Cloud. Rozwiązanie idealne dla przedsiębiorstw o dużym nasyceniu sprzętem typu smartfony i tablety.

  • Umożliwia użytkownikom dostęp do aplikacji i danych na wybranym urządzeniu – niezależnie od miejsca.

  • Zapewnia kontrolę dostępu „w locie” poprzez wymuszenie polityk bezpieczeństwa.

  • Kompletne zarządzanie zasobami urządzeń mobilnych, aplikacji i treści.

  • Możliwość dynamicznego definiowania i update’ów konfiguracji, bezpieczeństwa i zarządzania politykami dla aplikacji, zawartości i urządzeń.

  • Skalowalność – do 100 tys. urządzeń uruchomionych na jednym appliance.

  • Pierwsze rozwiązanie mobilne dla pracy w chmurze spełniające warunki zgodności z certyfikacją SSAE 16 SOC 2 Type 1.

Apps@Work

Rozwiązanie służące do zarządzania i zabezpieczenia zasobów aplikacji mobilnych w środowisku biznesowym. Centralne zarządzanie zasobami wiarygodnych aplikacji przy pomocy modułu Enterprise App Storefront umożliwia łatwą ich dystrybucję przy zachowaniu ścisłej ochrony przed instalacją niezaufanych treści. Jednocześnie Apps@Work działa praktycznie niezauważalnie dla użytkownika końcowego.

App Delivery Network

MobileIron App Delivery Network znacznie przyspiesza proces przesyłu aplikacji mobilnych do użytkownika końcowego zmniejszając obciążenie sieci firmowej.
AppDelivery Network spójnie integruje się z Apps@Work, sprawiając że użytkowanie zarówno po stronie wysyłającej (administratora) jak i pobierającej aplikacje (użytkownik) pozostaje niezmienne.

Docs@Work

MobileIron Docs@Work pozwala użytkownikowi na łatwy dostęp, przechowywanie i przeglądanie dokumentów pochodzących z wiadomości email czy też usług takich jak SharePoint. Po stronie administratora umożliwia z kolei kontrolę DLP dla powyższych treści zabezpieczając je przed nieautoryzowanym dostępem.