Mediarecovery szkoli Policję

Firma Mediarecovery świadcząca usługi z zakresu informatyki śledczej poinformowała rozpoczęciu nowego cyklu szkoleń dla Policji. Szkolenia, poświęcone poszukiwaniu dowodów przestępstw elektronicznych oraz ściganiu przestępstw popełnionych z użyciem komputera, odbędą się w 17 Komendach Wojewódzkich Policji w całej Polsce.

Szkolenia będą miały formę wykładów połączonych z warsztatami i skierowane są do policjantów zatrudnionych w specjalnych komórkach do spraw zwalczania przestępczości elektronicznej. W ich trakcie policjanci dowiedzą się jak postępować z dowodami elektronicznymi tak, aby nie utraciły wartości dowodowej przed sądem.

W części poświęconej poszukiwaniu dowodów elektronicznych policyjni specjaliści poznają najnowsze metody odnajdywania dowodów w różnych systemach i programach komputerowych. Specjaliści z Mediarecovery zaprezentują także techniki odnajdywania materiałów dowodowych nie tylko na twardych dyskach komputerów, ale także pamięciach USB, telefonach komórkowych a nawet cyfrowych aparatach fotograficznych.

Charakter przestępstw bardzo szybko się zmienia – podkreśla Tomasz Zaborowski z Mediarecovery. – Część analiz, które Policja zleca naszej firmie nie ma nic wspólnego z przestępstwami komputerowymi, zawiera natomiast informacje w formie elektronicznej na przykład korespondencję, ślady transakcji i temu podobne. Niestety zdarza się, że na skutek niewłaściwego zabezpieczenia nośnika danych materiał dowodowy zostanie odrzucony przez sąd mimo tego, że zawiera istotne dla sprawy informacje. Wiedza na temat informatyki śledczej wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji policjantów.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to styczeń 2006 roku.