Firma Mediarecovery specjalizująca się w świadczeniu usług z zakresu informatyki śledczej (computer forensics, CF) wprowadza na polski rynek nową usługę. Polega ona na zabezpieczaniu elektronicznych śladów w miejscu wskazanym przez klienta, bez potrzeby przesyłania nośnika do firmy Mediarecovery. Firma powołała zespół Data acquisition, wyposażony w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie całego procesu w sposób dyskretny i zgodny z wymogami prawnymi.

Zespół Data acquisition może zabezpieczyć dowolną ilość nośników i danych elektronicznych w sposób, który umożliwi późniejsze przeprowadzenie postępowania dowodowego. W celu uwiarygodnienia procesu zabezpieczania danych zespół generuje sumy kontrolne dla każdego nośnika, co uniemożliwia późniejsze zmiany.

Właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe nie może budzić zastrzeżeń na żadnym etapie. Jakikolwiek zarzut ingerencji może zdyskwalifikować dowód, dlatego zespół Data acquisition zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania międzynarodowych oraz polskich zasad procesu karnego. Nośniki zabezpieczone przez zespół Data acquisition może być przedmiotem dalszej analizy w firmie Mediarecovery, a zebrane dane mogą być wykorzystane przed sądem jako materiał dowodowy.

Nowa usług Mediarecovery skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców. Zespół Data acquisition może zabezpieczyć dane bez ingerowania w czas i zasoby firmy, na przykład po godzinach pracy biura. Dzięki temu istnieje możliwość zweryfikowania podejrzenia szpiegostwa przemysłowego na terenie firmy lub działania pracowników na jej niekorzyść.

Cena usługi zabezpieczenia danych oraz poszukiwania dowodów elektronicznych wykonywanej przez zespół Data acquisition jest każdorazowo ustalana z klientem. Osoby zainteresowane usługą mogą znaleźć niezbędne informacje na stronie firmy: www.mediarecovery.pl