Magnet Forensics – Magnet ACQUIRE, Magnet IEF v6.7

Magnet Forensics ogłosił kilka ciekawych informacji. Po pierwsze jest już dostępne oprogramowanie Magnet ACQUIRE – Community Edition oraz aktualizacja IEF v6.7.

Magnet ACQUIRE

Magnet ACQUIRE może być użyty do szybkiego i niezawodnego wykonania kopii binarnej dowolnego smartfonu lub tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Początkowa wersja oprogramowania jest udostępniona przez Magnet Forensics za darmo dla specjalistów związanych z informatyką śledczą.

Aby pobrać swoją wersję Magnet ACQUIRE – Community Edition, należy zalogować się do Customer Portal.

Magnet IEF v6.7

Z kolejną aktualizacją programu Internet Evidence Finder o numerze 6.7, producent dodał kilka nowych funkcjonalności oraz obsługę kolejnych artefaktów dla użytkowników badających kopie urządzeń mobilnych z iOS oraz Android, aplikacje komunikatorów mobilnych oraz innych artefaktów możliwych do znalezienia na komputerach klasy PC.