Magnet AXIOM

Narzędzie używane przez firmy, jednostki dochodzeniowe, wojsko i wywiad. Program zaprojektowany jest tak by wyodrębniać i odzyskiwać artefakty internetowe, artefakty urządzeń mobilnych, dokumenty aplikacji biznesowych oraz artefakty systemowe.

Axiom wspiera i obsługuje to samo co jego poprzednik Internet Evidence Finder jednak narzędzie to zyskało na kilku funkcjonalnościach przez co może być bardziej efektywne. Axiom pozwala na głębsze badanie dostarczonych źródeł przy jednoczesnym uproszczeniu całego procesu. Program w intuicyjny sposób łączy fakty i dane umożliwiając biegłemu wyciągnięcie szybkich wniosków.

Magnet AXIOM wspiera Projekt VIC.

Magnet Forensic logo
 • Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX, iOS, Android, Kindle Fire.

 • Wspierane systemy plików: NTFS, HFS+, HFSX, EXT2, EXT3, EXT4, FAT32, EXFAT, YAFFS2.

 • Natywne wsparcie dla formatów obrazów E01, Ex01, L01, Lx01, AD1, dd, raw, bin, img, ima, dmg, flp, vfd, bif, vmdk, vhd, vdi, xva, zip, tar.

 • Dwie osobne aplikacje, Examine do przeprowadzenia badań oraz Process do przetwarzania dowodów.

 • Dodatkowe moduły umożliwiają wyszukanie dokumentów aplikacji biznesowych oraz artefaktów system operacyjnego jak również artefaktów z urządzeń mobilnych.

 • Wyszukuje istniejące i usunięte artefakty na dysku twardym oraz w zrzutach pamięci RAM, kopiach volume shadow, fizycznych i logicznych obrazach telefonów komórkowych, pojedynczych plikach i folderach.

 • Wyodrębnia historię komunikacji w portalach społecznościowych, czatach IM (Instant Messaging), artefakty znajdujących się w chmurze, dane aplikacji służących udostępnianiu plików P2P, dane z kopii zapasowych telefonów komórkowych, skrzynek pocztowych, historii przeglądarek internetowych, plików graficznych oraz wideo.

 • Wykrywa szyfrowane nośniki za pomocą Truecrypt, Bitlocker, PGP oraz Safeboot.

 • Firmowe techniki wyodrębniana danych pozwalające na lepsze odzyskiwanie danych z przestrzeni niezalakowanej i pamięci RAM.

 • Jedno rozwiązanie pracujące na wszystkich najpopularniejszych systemach.

 • Intuicyjne wyszukiwanie plików i artefaktów.

 • Jedno rozwiązanie dla urządzeń desktopowych i mobilnych.

 • Łatwa analiza historii komunikacji na portalach społecznościowych, czatach itp.

Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź na naszą dedykowaną stronę >>

Zobacz materiał wideo