Live Forensic

Live Forensic2019-01-08T14:49:55+00:00

Szkolenie „Zabezpieczanie i analiza danych z pamięci RAM – Live Forensic” kierowane jest do osób zainteresowanym zagadnieniami związanymi z analizą i metodami live forensics.

Tematyka obejmuje przede wszystkim zabezpieczanie danych z systemów uruchomionych (Live Forensic), w tym także danych tzw. wrażliwych, wyszukiwanie i uzyskiwanie informacji na dany temat, jak również analizę zabezpieczonych danych pod względem ich przydatności w śledztwie. Każdy etap szkolenia zostanie zakończony analizą otrzymanych wyników.

Cel szkolenia:

Zdobycie zaawansowanej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zabezpieczania i analizy danych z pamięci RAM.

Korzyści:

 • zrozumienie ryzyk związanych z Live Forensics,
 • umiejętność zastosowania metodyki zabezpieczania dowodów w trybie Live i Network,
 • poznanie narzędzi do zabezpieczania dowodów elektronicznych oraz ich słabych i mocnych stron,
 • umiejętność przygotowania protokołu i dokumentacji z zabezpieczenia dowodów elektronicznych,
 • nabycie umiejętności umożliwiających prawidłowe zabezpieczenie dowodów elektronicznych.

Program szkolenia “Live Forensics”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru zabezpieczania i analizy danych z pamięci RAM.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia obejmujące:

 • Przygotowanie środowiska Live Forensics w różnych systemach operacyjnych (Windows, Mac, Linux).
 • Live oraz network forensics z narzędziami Encase Enterprise oraz FIM.
 • Praca z cybersecurity.
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami
 • Dane teleadresowe
 • Siedziba główna
  Media Sp. z o.o.
  ul. Piotrowicka 61,
  40-723 Katowice
 • tel.: +48 32 782 95 95
  fax: +48 32 782 95 94
  NIP: 6342341032
 • Oddział Warszawa
  Media Sp. z o.o.
  ul. Chałubińskiego 8, piętro 18,
  00-613 Warszawa
 • tel.: +48 22 719 97 00
 • -------------------------------
 • Skontaktuj się z nami