Szkolenie „Zabezpieczanie i analiza danych z pamięci RAM – Live Forensic” kierowane jest do osób zainteresowanym zagadnieniami związanymi z analizą i metodami live forensics.

Tematyka obejmuje przede wszystkim zabezpieczanie danych z systemów uruchomionych (Live Forensic), w tym także danych tzw. wrażliwych, wyszukiwanie i uzyskiwanie informacji na dany temat, jak również analizę zabezpieczonych danych pod względem ich przydatności w śledztwie. Każdy etap szkolenia zostanie zakończony analizą otrzymanych wyników.

Cel szkolenia:

Zdobycie zaawansowanej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zabezpieczania i analizy danych z pamięci RAM.

Korzyści:

  • zrozumienie ryzyk związanych z Live Forensics,
  • umiejętność zastosowania metodyki zabezpieczania dowodów w trybie Live i Network,
  • poznanie narzędzi do zabezpieczania dowodów elektronicznych oraz ich słabych i mocnych stron,
  • umiejętność przygotowania protokołu i dokumentacji z zabezpieczenia dowodów elektronicznych,
  • nabycie umiejętności umożliwiających prawidłowe zabezpieczenie dowodów elektronicznych.

Program szkolenia “Live Forensics”:

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru zabezpieczania i analizy danych z pamięci RAM.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia obejmujące:

  • Przygotowanie środowiska Live Forensics w różnych systemach operacyjnych (Windows, Mac, Linux).
  • Live oraz network forensics z narzędziami Encase Enterprise oraz FIM.
  • Praca z cybersecurity.