Nagroda Lidera Ochrony Informacji Niejawnych i Biznesowych dla Mediarecovery

24 maja katowicka firma Media Sp. z o.o., otrzymała tytuł „Lidera Ochrony Informacji Niejawnych i Biznesowych”. Tytuł został przyznany na II Krajowym Kongresie Bezpieczeństwa Informacji w Biznesie, zorganizowanym w Zakopanem przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Nagroda została przyznana za nowatorskie podejście do ochrony informacji niejawnych w firmowych sieciach IT oraz wprowadzenie na rynek kompleksowych rozwiązań w zakresie normy PN-I-07799 (BS7799) – najbardziej zaawansowanej normy dotyczącej bezpieczeństwa firmowego. Zdaniem organizatorów kongresu, Media Sp. z o.o. wprowadza z sukcesem na rynek narzędzia sprzętowe i programowe wspierające właściwe, oparte na PN-I-07799, podejście do bezpieczeństwa na wszystkich etapach istnienia informacji – od jej powstania po zniszczenie – włącznie z reakcją na ewentualne incydenty i zdarzenia nieprzewidziane.