Podstawowe – laboratoria informatyki śledczej

W przypadku większych organizacji lub też prowadzenia działalności biegłego sądowego warte rozważania jest stworzenie własnego laboratorium informatyki śledczej.

Na poziomie podstawowym składa się ono z elementów pozwalających na prowadzenie skutecznych analiz śledczych. Co ważne, cyfrowy materiał dowodowy zdobyty z wykorzystaniem tych narzędzi będzie pełnoprawny i respektowany przez sądy.

Rozszerzone laboratoria informatyki śledczej

Laboratorium informatyki śledczej na poziomie rozszerzonym skierowane jest do specjalistycznych organizacji posiadających lub planujących wprowadzić polityki zarządzania incydentami oraz dedykowany informatyce śledczej zespół.

Laboratorium na poziomie rozszerzonym zawiera w sobie elementy laboratorium podstawowego oraz oprogramowanie analityczne.

Laboratoria
odzyskiwania danych

W przypadku dużych organizacji warto budować własne laboratorium odzyskiwania danych. Pozwala to ograniczyć koszty związane z outsourcingiem tego typu usług, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa danych. Oferujemy zindywidualizowane projekty laboratoriów odzyskiwania danych, uwzględniające rzeczywiste potrzeby danej organizacji. Projektowane przez nas laboratoria zdobyły medal Expo Silesia na tragach Analityk, Technik i Wyposażenia Laboratorium.

Laboratoria analiz
urządzeń mobilnych

Urządzenia mobilne stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat użytkownika, a co za tym idzie źródło poszlak i dowodów. Uzyskanie dostępu do wszelkich danych przechowywanych w urządzeniach tego typu będzie możliwe dzięki laboratorium analiz urządzeń mobilnych. Inżynierowie IT firmy Mediarecovery jako nieliczni w Polsce, posiadają praktyczną wiedzę z zakresu analiz urządzeń mobilnych oraz budowania specjalistycznych laboratoriów śledczych.

Laboratoria informatyki śledczej – profilowane

Laboratorium informatyki śledczej na poziomie zaawansowanym skierowane jest do specjalistycznych organizacji posiadających lub planujących wprowadzić polityki zarządzania incydentami oraz dedykowany informatyce śledczej zespół. Laboratorium na poziomie zaawansowanym zawiera elementy laboratorium rozszerzonego , jest również rozbudowane o część przeznaczoną do analizy urządzeń mobilnych i odzyskiwania danych.

Sprawdź wyposażenie laboratorium w naszym sklepie

Forensictools.pl
Forensictools.pl
więcej o szkoleniu

Weź udział w szkoleniu

„Praktyczny kurs informatyki śledczej” w ramach Akademii Informatyki Śledczej
więcej o szkoleniu