Jesteśmy liderem informatyki śledczej w Polsce

Jako instytucja specjalistyczna oferujemy kompleksowe wsparcie w obszarze informatyki śledczej. Począwszy od etapu zabezpieczania, poprzez analizę danych wraz z odzyskiwaniem danych, przygotowaniem ekspertyz, kończąc na udziale w rozprawach sądowych.

Nasi inżynierowie posiadają największe w Polsce doświadczenie w zakresie zabezpieczania, odzyskiwania i analizy danych cyfrowych. Do tej pory wykonaliśmy ponad 8500 ekspertyz. Głośne medialnie wydarzenia kryminalne bardzo często miały swój cyfrowy wymiar w naszym Laboratorium.

Wyposażamy w sprzęt i oprogramowanie zespoły odpowiedzialne za walkę z cyberprzestępczością. W roku 2018 nasza oferta wzbogaciła się o rozwiązania taktyczne. Stworzyliśmy pierwsze polskie rozwiązania z zakresu surveillance – informatyki operacyjnej. Warto nadmienić, iż zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy kilkanaście pełnych laboratoriów informatyki śledczej dla naszych klientów. Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną w ramach Akademii Informatyki Śledczej.

Od samego początku jesteśmy partnerem policji, prokuratury, sądów, a także Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej, a także innych służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Computer & mobile forensic

Nasi Klienci mogą na nas polegać, gdyż świadczymy kompleksowy zakres usług z zakresu computer & mobile forensic. Dzięki stałemu poszerzaniu wiedzy w oparciu o szkolenia w kraju i za granicą oraz ciągłym inwestycjom w niezbędny sprzęt nasze usługi świadczymy w profesjonalny sposób. Nasz zespół specjalistów jest uważany za najbardziej doświadczony w Polsce, dzięki realizacji tysięcy zleceń z zakresu computer & mobile forensic oraz dzieleniu się wiedzą na wydarzeniach własnych oraz zewnętrznych.

Z naszych usług korzystają firmy nie posiadające własnych specjalistów informatyki śledczej lub w sytuacji, w której niezbędny jest udział tzw. strony trzeciej.

Pomagamy Klientom w przypadkach podejrzeń nielojalności pracowniczej, defraudacji, włamań do sieci, wycieku danych, kradzieży danych, zniszczenia danych i innych incydentów informatycznych.

  • Analiza powłamaniowa i poincydentalna

  • Analizy związane z naruszeniem polityk bezpieczeństwa

  • Sprawdzenie zasadności podejrzeń o nielojalność pracowniczą

  • Identyfikacja tożsamości osób na podstawie informacji sieciowych

  • Zabezpieczanie danych zgodnie z zasadami informatyki śledczej do dalszej analizy

  • Zgodny z prawem monitoring pracowników z poszanowaniem ich prywatności

analizy-sledcze-mediarecovery

Analiza
danych

analizy-sledcze-informatyka-sledcza-mediarecovery
więcej

Odzyskiwanie
danych

więcej

Budowa laboratorium informatyki śledczej

laboratorium-informatyki-śledczej-mediarecovery
więcej

Szkolenia Akademii informatyki śledczej

akademia informatyki śledczej-mediarecovery
więcej

Podstawą naszych działań są dane cyfrowe urządzeń elektronicznych

Informatyka śledcza – rozwiązania

Informatyka operacyjna – software & hardware

Baza artykułów