Podsumowanie roku 2006 w Mediarecovery

40 % wzrost obrotów, 20 % wzrost ilości przeprowadzanych ekspertyz, nowa siedziba, największe i najnowocześniejsze w Polsce laboratorium informatyki śledczej – to tylko niektóre ważne wydarzenia 2006 roku katowickiej spółki Mediarecovery.

Firma utrzymała swoją pozycję lidera rynku, prowadząc 840 spraw w tym wiele znanych z pierwszych stron gazet, pozyskała także dużych klientów z rynku komercyjnego oferując nowe produkty i usługi. Rok 2006 pokazał, że przestępczość komputerowa może dotknąć nawet takie branże jak produkcja maszyn górniczych.

Mijający rok potwierdził pozycję Mediarecovery jako lidera na rynku informatyki śledczej

Obroty w stosunku do 2005 roku zwiększyły się o 40 % – Taki wzrost pokazuje, że krajowy rynek rośnie i dojrzewa do korzystania z usług informatyki śledczej. Nasza działalność nie jest już egzotyką, a okazuje się być codziennością. Bardzo cieszymy się z takiego wyniku – mówi Sebastian Małycha, prezes Mediarecovery. Spółka kupiła budynek, który po generalnym remoncie stał się największym i najnowocześniejszym laboratorium tego typu w Polsce oraz nową siedzibą firmy. – Chyba dla każdego przedsiębiorstwa zakup własnej siedziby jest kamieniem milowym. Cieszę się, że udało nam się to osiągnąć tak szybko – stwierdza z zadowoleniem Przemysław Krejza, dyrektor ds. rozwoju Mediarecovery. Warto również dodać, że specjaliści z laboratorium wykonali fachowe badania informatyki śledczej np. w następujących sprawach: największej katastrofy budowlanej w historii Polski (zawalenia hali MTK w Katowicach), masowego naruszenia praw autorskich w Jastrzębiu, międzynarodowej grupy przestępczej fałszującej na wielką skalę karty kredytowe, fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, kradzież know-how o wartości ponad 6 mln zł na szkodę producenta maszyn górniczych. Ta ostatnia sprawa, gdzie dzięki ekspertom Mediarecovery udało się odkryć przeróbki oryginalnej, istniejącej w postaci cyfrowej, dokumentacji produkcyjnej znajduje się już w sądzie.

Kolejnym, trafionym rozwiązaniem okazała się zmiana organizacji struktury przedsiębiorstwa

Wydzielono departamenty: Mediarecovery zajmujący się informatyką śledczą i AuditPro zajmujący się audytami IT, a także sklep internetowy www.forensictools.pl sprzedający wyspecjalizowane oprogramowanie i sprzęt. Jak się okazuje każdy z nowopowstałych departamentów może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. Mediarecovery to dziś jedyny w Polsce, oficjalny partner Guidance Software – producenta EnCase Enterprise – czołowej platformy do zabezpieczenia informacji oraz prowadzenia dochodzeń informatycznych. Podobnie staliśmy się , oficjalnym partnerem producenta urządzeń do fizycznej utylizacji nośników danych – amerykańskiej firmy Garner. Podpisaliśmy również kontrakt, na mocy którego jesteśmy jedynym przedstawicielem w Polsce firmy Access Data – producenta oprogramowania śledczego – wylicza Sebastian Małycha. Wszystkie nowe, oferowane u nas produkty znalazły już pierwszych nabywców a całość daje możliwość budowania profesjonalnych systemów bezpieczeństwa reagujących na najbardziej złożone incydenty – dodaje.

Mediarecovery kontynuowała działania edukacyjne, budując świadomość znaczenia i zastosowań informatyki śledczej w różnych środowiskach

Pracownicy firmy prowadzili prezentacje i szkolenia kierowane do profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji – mi.n. na V międzynarodowej konferencji audytu wewnętrznego, konferencji ABIT w Bratysławie, konferencji TAPT przeznaczonej dla organów ścigania, specjalistycznych seminariach skierowanych do bankowości organizowanych przez Związek Banków Polskich. Pracownicy Mediarecovery publikowali także w wiodących na rynku mediach zajmujących się zarządzaniem i bezpieczeństwem. Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej był cykl szkoleń dotyczących dowodu elektronicznego i informatyki śledczej skierowanych do policjantów i prokuratorów. Działania te będą kontynuowane w 2007 roku, Mediarecovery została partnerem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Firma jest także pionierem na polskim rynku w dziedzinie usługowej fizycznej utylizacji nośników danych, zgodne z normami środowiskowymi UE (WEEE) oraz przepisami o ochronie tajemnicy bankowej, ochronie danych osobowych, itp. Również ta oferta utrafiła w zapotrzebowanie – np. specjaliści Mediarecovery dokonali w Raiffeisen Bank utylizacji ponad 500 zużytych twardych dysków.

Departament AuditPro może pochwalić się 50 tys. sprzedanych licencji najpopularniejszego w naszym kraju systemu audytowego. Ponad 50 % klientów tego działu zdecydowało się skorzystać z usług doradczych i wdrożyć system zarządzania oprogramowaniem. Warto dodać, że 98 % firm u których wykonano audyt w 2005 roku przeszło pozytywnie audyt oprogramowania w 2006 roku –Pokazuje to jasno i dobitnie, skuteczność i trafność stosowanych przez nas procedur – podkreśla Przemysław Krejza. Pracownicy tego działu zostali wybrani przez Microsoft™, do poprowadzenia seminarium dotyczącego zarządzania oprogramowaniem na Microsoft Technology Summie 2006, największej tego typu konferencji w Polsce. Profesjonalizm firmy został potwierdzony przez utrzymanie prestiżowego tytułu Microsoft™ Gold Partner.

Poprzez www.forensictools.pl, firma prowadzi sprzedaż oprogramowania i sprzętu informatyki śledczej. Jest to obecnie najpopularniejszy wśród specjalistów sklep internetowy. W 2006 roku w sprzedaży znalazły się nowe produkty, między innymi, specjalne opakowania antystatyczne na nośniki danych, które cieszą się dużym powodzeniem wśród profesjonalistów. Spółka planuje dalszy rozwój sklepu i wzbogacenie jego oferty w 2007 roku.

Mediarecovery

Firma specjalizuje się w informatyce śledczej – dziedzinie polegającej na badaniu systemów komputerowych w celu znajdowania, analizowania i potwierdzania elektronicznych dowodów nadużyć. Informatyka śledcza jest ważnym elementem zarządzania bezpieczeństwem IT . Mediarecovery dysponuje największym w Polsce specjalistycznym laboratorium informatyki śledczej, w 2006 wykonała 840 ekspertyz na zlecenie przedsiębiorstw, administracji, organów ścigania i osób prywatnych. Mediarecovery jest oficjalnym polskim przedstawicielem firmy Guidance Software, producenta EnCase Enterprise, jedynej na świecie platformy pozwalającej na analizy i zabezpieczenie dowodów w działającej sieci komputerowej. Firma oferuje kompleksową budowę stanowisk informatyki śledczej (Computer Forensics) tj. dostawę specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją u klienta i szkoleniami specjalistów bezpieczeństwa IT. Mediarecovery prowadzi także usługi odzyskiwania danych.