Kontakt

Wyższy poziom bezpieczeństwa

 1. Bezpieczeństwo użytkowników

 2. Bezpieczeństwo aplikacji i infrastruktury

 3. Informatyka śledcza

 4. Bezpieczeństwo danych

jesteś tutaj: INFORMATYKA ŚLEDCZA

jesteś tutaj: INFORMATYKA ŚLEDCZA

Informatyka śledcza

Poziom podstawowy

 
 

Analizy śledcze
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

 
Oferujemy specjalistyczne usługi analiz śledczych. Klienci korzystają z nich w przypadkach podejrzeń nielojalności pracowniczej, defraudacji, włamań do sieci, wycieku danych, kradzieży danych, zniszczenia danych i innych incydentów informatycznych.

Do tej pory wykonaliśmy ponad 5500 zleceń tego typu. Jest to rozwiązanie dla firm nie posiadających własnych specjalistów informatyki śledczej lub sytuacji, w której niezbędny jest udział tzw. strony trzeciej.

Korzyści:

 • » Brak kosztów związanych z zakupem rozwiązań do analiz śledczych i szkoleń specjalistów.
 • » Usługa wykonana przez zespół najbardziej doświadczonych inżynierów informatyki śledczej w Polsce.
 • » Pewność co do wartości dowodowej zebranych informacji.
 • » Przygotowanie zaleceń podnoszących poziom bezpieczeństwa organizacji.

Zakres usług:

 • » Analiza powłamaniowa i poincydentalna.
 • » Analizy związane z naruszeniem polityk bezpieczeństwa.
 • » Sprawdzenie zasadności podejrzeń o nielojalność pracowniczą.
 • » Identyfikacja tożsamości osób na podstawie informacji sieciowych.
 • » Zabezpieczanie danych zgodnie z zasadami informatyki śledczej do dalszej analizy.
 • » Zgodny z prawem monitoring pracowników z poszanowaniem ich prywatności.

Weź udział w szkoleniu „Praktyczny kurs informatyki śledczej” w ramach Akademii Informatyki Śledczej

Jak wygląda analiza śledcza Mediarecovery?

 

„Polscy pracownicy nagminnie oszukują swoich pracodawców. Wynoszą cenne dane o klientach, sprzedają informacje o warunkach przetargów lub kradną sprzęt(…) A na dodatek w czasie kryzysu liczba takich przestępstw wzrosła. Dzisiaj skarży się na nie już 92% przedsiębiorstw, a ponad jedna czwarta poniosła z tego powodu straty większe niż 100 tys. złotych”

Dziennik Gazeta Prawna


 
 

Analizy urządzeń mobilnych
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

Usługi te są prowadzone przez najbardziej doświadczony w Polsce zespół specjalistów mobile forensic, mający na swoim koncie realizację setek zleceń tego typu. Dzięki stałemu poszerzaniu wiedzy w oparciu o szkolenia w Europie Zachodniej oraz stałych inwestycjach w niezbędny sprzęt nasze usługi mobile forensic świadczymy w profesjonalny sposób.

Korzyści:

 • » Zabezpieczanie danych z kilku tysięcy modeli telefonów komórkowych, smartfonów, nawigacji GPS i innych urządzeń mobilnych.
 • » Wyszukiwanie i analizy zabezpieczonych danych zgodnie z najlepszymi praktykami i światowymi standardami.
 • » Odzyskiwanie utraconych lub celowo skasowanych danych takich jak sms, mms, video, numery telefonów, wykonywane połączenia, informacje z organizera itp.
 • » Odzyskiwanie danych z urządzeń uszkodzonych mechanicznie.
 • » Wsparcie dla wewnętrznych dochodzeń i audytów.
 • » Przygotowanie specjalistycznych, jasnych i przejrzystych ekspertyz i opinii na bazie zabezpieczonych informacji.

Weź udział w szkoleniu „Analiza urządzeń mobilnych” w ramach Akademii Informatyki Śledczej

Zakres usług:

 • » Dostęp do wszystkich możliwych do przejrzenia danych w urządzeniu.
 • » Poszerzenie wiedzy o incydencie o nowe informacje.
 • » Wskazanie informacji istotnych dla sprawy.
Mediarecovery wykonuje analizy następujących urządzeń mobilnych: Laboratorium informatyki śledczej
 

„Szpiegostwo przemysłowe i kradzieże danych są jedną z najbardziej dochodowych branż, której roczne „obroty” w ciągu ostatnich sześciu lat wzrosły dwukrotnie i przekraczają 500 mld dolarów.”

Wprost


 
 

Specjalistyczne ekspertyzy i opinie
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

Inżynierowie informatyki śledczej Mediarecovery wykonali do tej pory ponad 4 500 ekspertyz i opinii z zakresu informatyki. Daje nam to unikalne na polskim rynku doświadczenie. Dzięki niemu nasze ekspertyzy i opinie specjalistyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, a z drugiej strony odpowiadają realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Zakres usług:

  • » Udział w zabezpieczaniu danych.
  • » Odzyskiwanie i wyszukiwanie informacji.
  • » Wyodrębnianie wskazanych danych.
  • » Analiza treści rozmów komunikatorów.
  • » Analizy porównawcze.
  • » Analiza zgodności SIWZ z wykonaniem zamówienia.
  • » Konwersja danych z programów, baz danych lub nośników.

Korzyści:

 • » Wyszukiwanie i analizy zabezpieczonych danych prowadzone przez specjalistów
 • » Pewność co do wartości dowodowej zebranych informacji.
 • » Brak kosztów związanych z zakupem sprzętu i specjalistycznych szkoleń.
 

„Zapewnienie bezpieczeństwa danych w firmie jest coraz większym problemem. Wbrew powszechnemu myśleniu najbardziej niebezpieczne nie są ataki zewnętrzne ale te przeprowadzone z wewnątrz przedsiębiorstwa. Większość programów antywirusowych i zaporowych zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne, lecz często nie sprawdza się przy atakach wewnętrznych”

Puls Biznesu


 
 

Laboratoria informatyki śledczej - podstawowe
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

W przypadku większych organizacji lub też prowadzenia działalności biegłego sądowego warte rozważania jest stworzenie własnego laboratorium informatyki śledczej.

Na poziomie podstawowym składa się ono z elementów pozwalających na prowadzenie skutecznych analiz śledczych. Co ważne, cyfrowy materiał dowodowy zdobyty z wykorzystaniem tych narzędzi będzie pełnoprawny i respektowany przez sądy.

Laboratorium informatyki śledczej

 
 

Informatyka śledcza

Poziom rozszerzony

 
 

Laboratoria informatyki śledczej - rozszerzone
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

Laboratorium informatyki śledczej na poziomie rozszerzonym skierowane jest do specjalistycznych organizacji posiadających lub planujących wprowadzić polityki zarządzania incydentami oraz dedykowany informatyce śledczej zespół. Laboratorium na poziomie rozszerzonym zawiera w sobie elementy laboratorium podstawowego oraz oprogramowanie analityczne:

 

Szkolenie: „Praktyczny kurs informatyki śledczej" – poziom specialist i professional

 
 
 

Laboratoria odzyskiwania danych
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

W przypadku dużych organizacji warta rozważania jest budowa własnego laboratorium odzyskiwania danych. Pozwala to ograniczyć koszty związane z outsourcingiem tego typu usług, z drugiej strony podnosząc poziom bezpieczeństwa danych- dostęp do nich będą wówczas mieli jedynie uprawnieni pracownicy.

Mediarecovery oferuje zindywidualizowane projekty laboratoriów odzyskiwania danych, uwzględniające rzeczywiste potrzeby danej organizacji. Jako jedyni na polskim rynku posiadamy doświadczenie w tym zakresie. Projektowane przez nas laboratoria zdobyły medal Expo Silesia na tragach Analityk, Technik i Wyposażenia Laboratorium.


 

Szkolenie: „Odzyskiwanie danych" – poziom professional i expert

 
 
 

Laboratoria analiz urządzeń mobilnych
ISO 27001: A.13.2.Zarządzanie incydentem

Urządzenia mobilne stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat użytkownika, a co za tym idzie źródło poszlak i dowodów. Uzyskanie dostępu do wszelkich danych przechowywanych w urządzeniach tego typu będzie możliwe dzięki laboratorium analiz urządzeń mobilnych.


 

Szkolenie: „Analiza urządzeń mobilnych”

 

Informatyka śledcza

Poziom zaawansowany

 

 

Laboratoria informatyki śledczej - profilowane

Laboratorium informatyki śledczej na poziomie zaawansowanym skierowane jest do specjalistycznych organizacji posiadających lub planujących wprowadzić polityki zarządzania incydentami oraz dedykowany informatyce śledczej zespół. Laboratorium na poziomie zaawansowanym zawiera elementy laboratorium rozszerzonego , jest również rozbudowane o część przeznaczoną do analizy urządzeń mobilnych i odzyskiwania danych.Wydrukuj tę stronę | do góry


Strona główna | Biuro prasowe | Kariera | Konferencje i wydarzenia | Kontakt


Kontakt

Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice

tel.: +48 32 782 95 95
fax: +48 32 782 95 94


e-mail: biuro@mediarecovery.pl

Newsletter


Zobacz dojazd