Griffeye

Otwarte i modułowe oprogramowanie do badań cyfrowych wykorzystywane przez krajowe agencje ds. bezpieczeństwa, obronności na całym świecie.

Oprogramowanie pozwala na pobieranie danych z wielu źródeł, m.in. kamery CCTV, telefony komórkowe (XRY, UFED) czy elementy analizy śledczej forensic (za pomocą narzędzi zewnętrznych, jak EnCase czy Magnet AXIOM) oraz sieci społecznościowych.

Griffeye wspiera Projekt VIC.

Magnet Forensic logo

Rozwiązanie dla indywidualnego użytkownika przyspieszające rutynowe czynności.

 • Import danych i analiza: Import nagrań z kamer przemysłowych, rejestratorów samochodowych, kamer znajdujących się na uniformach „body cams”, zdjęć i filmów różnych formatów. Poddanie zebranego materiału analizie wg. wybranych kryteriów.

 • Automatyzacja i priorytetyzacja: Automatyczna identyfikacja i oznaczenie materiału wg. zdefiniowanych wytycznych – rangi/priorytetu.

 • Detekcja i oznaczenie najważniejszych tropów: Istotne tropy/elementy są flagowane, aby wykluczyć możliwość pominięcia ich w procesie analizy.

 • Identyfikacja powiązania: Definiowanie powiązania między poszczególnymi elementami analizy (osobami, rzeczami, miejscami, pojazdami) oraz nałożenie wzorca relacji na wybrane lub wszystkie materiały.

 • Wizualizacja i przegląd: Kategoryzacja, priorytetyzacja i przegląd pełnego zakresu informacji o zebranym materiale.

 • Skalowalny do potrzeb: Przyspiesza pracę nawet na dużym wolumenie danych.

Rozwiązanie do pracy w grupie umożliwiające dzielenie się zadaniami. Posiada wszystkie funkcjonalności Analyze DI, co więcej umożliwia współpracę między kilkoma jednostkami.

Rozwiązanie używane przy długotrwałych dochodzeniach. Posiada wszystkie funkcjonalności Analyze DI. Wykorzystywany jest w długoterminowych dochodzeniach i podczas ciągłej współpracy między jednostkami śledczymi.

Dodatkowe funkcjonalności:

 • Zarządzanie i organizacja: Praca na dashboardach umożliwia śledzenie postępu wykonywanych zadań przez współpracowników.

 • Budowanie wiedzy: Zbieranie i analizowanie insightów.

 • Gromadzenie wiedzy: Przechowywanie przeanalizowanych informacji w systemie, które stanowią bazę wiedzy dla kolejnych analiz.

 • Dzielenie się informacją: Łatwy sposób udostępniania informacji, materiałów dla współpracowników.

 • Skalowalny do potrzeb: Praca na dużej ilości danych i możliwość ich długoterminowego przechowywania.

Zobacz materiał wideo