GRC – Governance Risk and Compliance

Firmy decydują się na wdrożenie rozwiązań GRC, aby działać skuteczniej m.in. dzięki możliwości efektywnej wymianie informacji i pracy na aktualnych danych, sprawnemu raportowaniu i unikaniu zbędnego powielania działań. W zakresie polityk GRC jest zarządzanie bieżącymi działaniami przedsiębiorstwa wg. ustalonych procedur, zrządzanie ryzykiem i unikanie momentów niepewności oraz utrzymanie zgodności korporacyjnej z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wewnątrz systemów GRC powiązane są ze sobą zasoby, struktury i procedury organizacji.

1.A.Partyka, „GRC – terra incognita?”, Magazyn informatyki Śledczej nr. 35, str. 6-7

GRC jest następnym stopniem dojrzałości przedsiębiorstwa i naturalnym kierunkiem rozwoju odpowiedzialnej firmy. Szczególnie takiej, w której strukturze funkcjonuje już Security Operations Center (SOC).

Połączenie procesów biznesowych i architektury IT

Funkcjonowanie organizacji w zgodzie z zasadami GRC jest łatwiejsze przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi IT. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań nie jest takie proste. Cały proces implementacji jest wieloetapowy. Polega on na zdefiniowaniu ujednoliconych reguł i zależności między danymi i procesami, a następnie przeniesieniu danych do wybranego systemu. W związku z tym, proces wprowadzania narzędzi GRC w struktury organizacji zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów, na każdym z nich możemy zaobserwować zachodzące zmiany, których wynikiem jest lepszy przepływ informacji, przejrzystość procesów, a co za tym idzie wyższy poziom bezpieczeństwa firmy.

3 etapy wprowadzenia GRC