GRC – Governance Risk and Compliance

Firmy decydują się na wdrożenie rozwiązań GRC, aby działać skuteczniej m.in. dzięki możliwości efektywnej wymianie informacji i pracy na aktualnych danych, sprawnemu raportowaniu i unikaniu zbędnego powielania działań. W zakresie polityk GRC jest zarządzanie bieżącymi działaniami przedsiębiorstwa wg. ustalonych procedur, zrządzanie ryzykiem i unikanie momentów niepewności oraz utrzymanie zgodności korporacyjnej z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wewnątrz systemów GRC powiązane są ze sobą zasoby, struktury i procedury organizacji.

1.A.Partyka, „GRC – terra incognita?”, Magazyn informatyki Śledczej nr. 35, str. 6-7

Po co wprowadzać GRC?

Wiele przedsiębiorstw wciąż jeszcze nie przywiązuje należytej uwagi do kwestii cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem. Często projekty tego typu są uważane za niepotrzebne, generujące zbyt duże koszty. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że wystarczy tylko jedno zdarzenie związane z naruszeniem zgodności z przepisami, przekroczeniem uprawnień dostępu, wyciekiem danych, aby ich firma poniosła nieodwracalne straty, które nijak się mają do wydatków poniesionych na inwestycję w narzędzia IT.

Połączenie procesów biznesowych i architektury IT

Funkcjonowanie organizacji w zgodzie z zasadami GRC jest łatwiejsze przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi IT. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań nie jest takie proste. Cały proces implementacji jest wieloetapowy. Polega on na zdefiniowaniu ujednoliconych reguł i zależności między danymi i procesami, a następnie przeniesieniu danych do wybranego systemu. W związku z tym, proces wprowadzania narzędzi GRC w struktury organizacji zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów, na każdym z nich możemy zaobserwować zachodzące zmiany, których wynikiem jest lepszy przepływ informacji, przejrzystość procesów, a co za tym idzie wyższy poziom bezpieczeństwa firmy.

3 etapy wprowadzenia GRC

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

GRC jest następnym stopniem dojrzałości przedsiębiorstwa i naturalnym kierunkiem rozwoju odpowiedzialnej firmy. Szczególnie takiej, w której strukturze funkcjonuje już Security Operations Center (SOC).

Poznaj narzędzia, które pomogą w zarządzaniu organizacją wg zasad GRC. >>

Pobierz WhitePaper

Przeczytaj WhitePaper omawiający bezpieczeństwo IT w kontekście GDPR oraz GRC

Pobierz
okladka-GDPR

Polecane rozwiązania:

RSA Archer
RSA Archer IT & Security Risk Management
RSA Archer Business Resiliency

Przeczytaj powiązane artykuły